Systemy lokalizacji wycieków cieczy z dokładnością do 1 m przewodu sensorowego

TraceTek detekcja wycieków wody

nVent RAYCHEM TraceTek – marka niezawodnych systemów wykrywania wycieków płynów wraz z przewodami sensorowymi i systemami monitorowania do zastosowań w zakresie węglowodorów i wody pozwala wykryć i zlokalizować źródło wycieku, umożliwiając podjęcie działań naprawczych, zanim incydent stanie się informacją dnia. 

Rozwiązania do wykrywania wycieków nVent Raychem TraceTek to lepsza ochrona magazynów zbiornikowych, lotnisk, rurociągów, portów tankowania i rafinerii, a co za tym idzie troska o środowisko i reputację właścicieli obiektów. 

Systemy przewodów sensorowych (czujników liniowych) wykorzystują zaawansowaną strukturę polimerową usieciowaną promieniowaniem, aby zapewnić w 100% niemetaliczną ekspozycję środowiskową, dzięki czemu nie dochodzi do korozji ani do degradacji innych materiałów.

Jedna centrala może monitorować do 250 modów SIM. Każdy z nich może kontrolować do 1500m przewodu sensorowego.

Konstrukcja systemu zapewnia jednolitą czułość systemu czujników w dowolnym miejscu wzdłuż przewodów czujnikowych, od 3  cm do 1500m dla jednego modułu kontrolnego SIM.

Detekcja liniowa – przewody sensorowe wskażą w centrali wyciek większości cieczy w miejscu jego powstania z dokładnością do jednego metra.

System sam automatycznie się kalibruje, nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych algorytmów ani innych pośrednich metod wykrywania i identyfikowania wycieków.

Przewód sensorowy sygnalizacji i detekcji wycieków

Szeroki zakres detekcji cieczy