Czujnik AT-600A został zaprojektowany do użytku ze wszystkimi systemami wykrywania wycieków TraceTek i AquiTron. Sonda jest w pełni kompatybilna z komponentami systemu TT1000.

Zastosowania czujnika AT-600A obejmują: rury przelewowe do kotłów, systemów grzewczych, zbiorniki ciepłej wody, rury spustowe, drenaż, kontrolę poziomu w zbiorniku oraz aplikacje wykorzystujące systemy rur podwójnej osłony. W przypadku aplikacji rozproszonych można połączyć ze sobą do 100 czujników za pomocą jednego przewodu połączeniowego i monitorować lokalizację wycieku za pomocą alarmu TS-12, TTDM-128 lub TTSIM-1 / 1A / 2 i modułów lokalizacyjnych zapewniających lokalizację wycieku w metrach lub strefach. Panele AT-SZA i MZA mogą służyć do sygnalizacji jedno- lub wielostrefowej. (patrz karty katalogowe panelu w celu uzyskania informacji o maksymalnych ilościach sond). Czujnik AT-600A nie nadaje się do stałego zanurzenia.

AquiTron AT-600 sonda zanurzeniowa detekcji cieczy przewodzących prąd

DOSTĘPNE WARIANTY

  • 2435 AT-600A Czujnik przepełnienia wody – mosiężna obudowa 3/4″ 22 mm
  • 2437 AT-600B Czujnik przelewu ciepłej wody – mosiężna obudowa 1/2″ 15 mm

PLIKI