Wielostrefowy panel alarmowy AquiTron MZA jest przeznaczony do użytku ze wszystkimi przewodami sensorowymi TraceTek i czujnikami AquiTron do wykrywania cieczy. AT-MZA jest standardowo wyposażony w 2 strefy, jednak z dodatkowymi kartami rozszerzeń może monitorować do 8 indywidualnych stref wykrywania, co czyni go naprawdę wszechstronnym panelem. AT-MZA zapewnia wizualne i dźwiękowe wskazania w przypadku wycieku lub uszkodzenia przewodu. Istnieją styki przekaźnikowe do łączenia każdej strefy z innymi urządzeniami, takimi jak BMS, PLC, inne systemy alarmowe i monitorujące.

PROSTA OBSŁUGA

Wyświetlacz panelu zawiera diody LED dla każdej strefy. W przypadku wycieku włącza się alarm, a dioda LED wskazuje strefę, w której nastąpił wyciek. Operator wycisza alarm, naciskając zewnętrzny przycisk MUTE. Diody LED umieszczone na przedniej płycie czołowej sygnalizują zasilanie (zasilanie sieciowe lub bateryjne), alarm, alarm wycieku i przerwę w przewodzie. Po wyciszeniu alarmu czerwona dioda LED alarmu przestanie migać, wskazując, że system został potwierdzony, a odpowiednia dioda LED wycieku strefy lub przerwania przewodu będzie nadal świecić. Po zlokalizowaniu i usunięciu przyczyny można zresetować panel, a odpowiednia dioda LED zgaśnie automatycznie. Naciśnięcie przycisku resetowania powoduje również zresetowanie beznapięciowych styków przekaźnika alarmowego. Jakakolwiek utrata integralności systemu, spowodowana przerwą w zasilaniu lub przerwą w obwodzie czujnikowym, zostanie wskazana na wyświetlaczu panelu i stykach przekaźnika błędu.

AquiTron AT-MZA panel alarmowy 8-strefowy po 100 m

KONSTRUKCJA

Metalową obudowę MZA można łatwo zamontować na ścianie lub innej płaskiej powierzchni. Dostępny jest również kołnierz montażowy w wersji półpłaskiej. Obudowa jest zamykana, posiada stopień ochrony IP54 i alarm dźwiękowy 90 decybeli. Łatwe podłączenie za pomocą przekaźników beznapięciowych do urządzeń zewnętrznych, takich jak BMS lub zawory odcinające. Dodatkowy alarm zdalny (AT-RAP) można dodać do systemu w odległych lokalizacjach, takich jak recepcje lub pomieszczenia ochrony. Jednostka AT-MZA działa na 230 / 120 V AC (50 / 60 HZ) i 12 V DC. Dostępny jest również moduł zasilania awaryjnego z akumulatorem (AT-BU) do 24-godzinnej pracy.

APLIKACJE

AT-MZA idealnie nadaje się do wielokrotnej integracji ze scentralizowanymi systemami monitorowania w pomieszczeniach komputerowych lub dużych obiektach, jak również do współpracy z systemami sterowania klimatyzacją i klimakonwektorami, zespołami pomp, generatorów. Istnieją indywidualne bezpotencjałowe przekaźniki alarmu wycieku dla każdej z 8 stref, dodatkowe przekaźniki dla wycieku i przerwania przewodu / awarii zasilania. Odpowiednie obszary: serwerownie, centra danych, duże punkty gastronomiczne, szyby wind, piwnice, pomieszczenia techniczne, zbiorniki i pompownie itp.

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

  • 3650 AT-MZA Panel alarmowy do 8 stref po 100 m, fabrycznie zainstalowane 2 strefy. 230 V AC – 12 V DC
  • 3655 AT-MZA-EXP Karta rozszerzeń (2 strefy na kartę)
  • 3485 AT-BU Jednostka akumulatorowa
  • 2335 AT-RAP Zdalny panel alarmowy (230 V AC)

PLIKI

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA

system detekcji wycieku oleju napędowego i wody punktowo