Czujnik do wykrywania wody AquiTron został zaprojektowany do użytku z dowolnym panelem alarmowym TraceTek, AquiTron i Eco-Leak i jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi komponentami systemu TraceTek TT1000. Zastosowanie tych czujników wody pozwala na monitorowanie wycieków w obszarach punktowych oraz w miejscach bardzo wilgotnych, w których przewody sensorowe byłyby nieodpowiednie.

APLIKACJE

Czujnik została zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z systemami wykrywania wody TraceTek, AquiTron i EcoLeak, z przewodem sensorowym w obwodzie lub bez, aby zapewnić prawdziwie wszechstronny czujnika. W przypadku aplikacji rozproszonych można połączyć ze sobą do 100 czujników za pomocą jednego przewodu połączeniowego i monitorować pod kątem lokalizacji wycieków za pomocą modułów alarmowych TTDM-128, TS-12 lub TTSÍM-1 / 1A / 2 i lokalizujących zapewniających lokalizację wycieku w metrach, stopach lub strefach. Panele AT-SZA i ATMZA zapewniają wskazanie jedno- lub wielostrefowe, z możliwością monitorowania do dziesięciu czujników na strefę.

AquiTron AT-PROBE-TS/M czujnik punktowy do wykrywania wycieków wody

INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

  • Montaż na podłodze lub na tacy: Czujnik został zaprojektowana ze znacznie niższym profilem niż inne czujniki typu sondy, przystosowany do mocowania śrubowego lub klejonego. Żywy, pomarańczowy wygląd zapewnia łatwość lokalizacji przy słabym oświetleniu lub tam, gdzie występuje dużo urządzeń lub dużo okablowania.
  • Montaż naścienny: Sonda jest umieszczona na ścianie w miejscu poziomu krytycznego do jakiego może wystąpić woda.

DOSTĘPNE WARIANTY

  • 3500 AT-PROBE-TS Punktowy czujnik wody, podłączenie do zacisków wewnątrz obudowy
  • 3510 AT-PROBE-M Punktowy czujnik wody, dwa przewody przyłączeniowe modułowe – zakończone konektorami PC

PLIKI

czujnik podłogowy zalania wodą
AT-PROBE-M i AT-PROBE-TS