Alarm jednostrefowy AquiTron AT-SZA jest przeznaczony do użytku ze wszystkimi przewodami sensorowymi TraceTek i sondami punktowymi wody oraz czujnikami punktowymi oleju AquiTron. AT-SZA zapewnia wizualne i dźwiękowe wskazania w przypadku wycieku lub uszkodzenia przewodu i ma styki przekaźnika do podłączenia do innych zewnętrznych urządzeń alarmowych, BMS i PLC.

PROSTA OBSŁUGA

Diody LED umieszczone na przedniej płycie czołowej wskazują Zasilanie (zasilanie sieciowe lub bateryjne), Alarm, Alarm wycieku i Przerwanie przewodu. Jeśli czujnik podłączony do AT-SZA wykryje wyciek lub usterkę, panel zasygnalizuje to za pomocą alarmu wizualnego i dźwiękowego. Operator może wyciszyć alarm SZA, naciskając przycisk wyciszenia na płycie czołowej. Po wyciszeniu alarmu czerwona dioda LED alarmu przestanie migać, wskazując, że system został potwierdzony, a odpowiednia dioda LED wycieku lub przerwy przewodu pozostanie zapalona. Po zlokalizowaniu i usunięciu przyczyny można zresetować panel. Naciśnięcie przycisku Reset resetuje również beznapięciowe styki przekaźnika alarmowego.

AquiTron AT-SZA panel alarmowy - 1 strefa do 100 m

KONSTRUKCJA

Metalową obudowę SZA można łatwo zamontować na ścianie lub innej płaskiej powierzchni. Dostępny jest również kołnierz montażowy częściowo wpuszczany. Obudowa jest zamykana, posiada stopień ochrony IP54 i alarm dźwiękowy 90 decybeli. Dodatkowy alarm zdalny (AT-RAP) można dodać do systemu i umieścić w oddalonych miejscach, takich jak recepcje i pomieszczenia ochrony. Jednostka AT-SZA może pracować na 230 / 120 V AC (50 / 60 HZ) lub 12 V DC. Dostępna jest również obudowa akumulatora (AT-BU) zapewniająca 72-godzinną pracę.

APLIKACJE

AT-SZA idealnie nadaje się do prostej integracji ze scentralizowanymi systemami monitoringu w pomieszczeniach komputerowych lub dużych obiektach, jak również do współpracy z układami sterowania klimatyzatorami i klimakonwektorami, zespołami pomp i generatorów prądotwórczych. Typowe zastosowania obejmują monitorowanie wycieków, które mogą wystąpić wokół poszczególnych central klimatyzacyjnych, maszyn chłodzonych wodą, zbiorników, pomp, studzienek, szybów windowych lub innych miejsc.

INFORMACIE O ZAMAWIANIU

  • 3580 AT-SZA Panel alarmowy jednostrefowy do 100 m, zasilanie awaryjne, 230Vac-12Vdc
  • 3570 AT-SZA-SFMF Kołnierz montażowy częściowo wpuszczany
  • 3485 AT-BU Jednostka akumulatorowa
  • 2335 AT-RAP Zdalny panel alarmowy (230 V AC)
  • 3700 AT-BAT Akumulator zamienny, 7 Ah

PLIKI

PRZYKŁADOWA APLIKACJA

Kabel sensoryczny wycieku zalania wodą