Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Přidávání produktů přidáním kódů

Přidání souboru CSV
Zadejte kódy produktů, které chcete hromadně přidat do košíku (za čárku, s mezerou nebo z nového řádku). Mnohonásobné opakování kódu přidá tuto položku tolikrát, kolikrát se objeví.

Mapování systému TraceTek

Mapování systému detekce úniků TraceTek zahrnuje vytvoření mapy instalace a obsahuje odkazy mezi vzdálenostmi vodičů senzorů a bodových senzorů (ve stopách nebo metrech) a fyzickými odkazy v instalované aplikaci v budově.

Mapa systému se používá ve spojení s poplachovými panely, které mají možnost lokalizace úniku +/- 1 metr senzorového vodiče.

1. Začněte s pracovní kopií půdorysu budovy nebo výkresu rozvržení potrubí, který ukazuje, kde byl nainstalován senzorový vodič. Jednoduchý systém může mít pouze jeden okruh, složitější instalace může mít mnoho jednotlivých okruhů.
2. Vyberte libovolný okruh a vyhledejte část okruhu, která je nejblíže monitorovacímu zařízení.
3. Simulujte únik pomocí jedné z následujících metod:

Mapování senzorového kabelu TT1000, TT3000

.

Mapování kabelů snímačeMapovací kabel snímače TT1000, TT3000

Pro kabel snímače TT1000 nebo TT3000 se důrazně doporučuje použít mapovací nástroj TT-MAP-TOOL. Nasaďte kartáček na kabel snímače a nechte jej na místě alespoň deset sekund. Lze použít i vlhký hadřík, je důležité, aby byl kabel snímače v každém místě mapování suchý, než přejdete k dalšímu, abyste zabránili falešným odečtům a/nebo servisním poplachům. Nepoužívejte kapesník, protože by mohl na kabelu snímače zanechat vlhké usazeniny. Testy TT1100-OHP lze provádět pomocí mapovací krytky (TT-MAPPING-CAP-PC) na konci každého úseku kabelu snímače.

Mapování kabelu snímače TT5000, TT5001

Mapovací kabel snímače TT5000, TT5001

Proces mapování pro TT5000 a TT5001 je podobný výše uvedenému postupu s tím rozdílem, že únik lze simulovat ohnutím vodiče senzoru v malém poloměru, jak je znázorněno na obrázku. Nezapomeňte "únik" (ohyb) podržet alespoň deset sekund. K testování/mapování TT5000 nepoužívejte uhlovodíky, protože tento kabel je určen pro jednorázové použití. Další informace naleznete v příslušném datovém listu.

Mapování svorky TT-MAPPING-CAP

TT-MAPPING-CAP mapování terminálu

TT-MAPPING-CAP je zakončovací svorka pro simulaci netěsností, která se používá k mapování kabelů senzorů.

K dispozici je:

  • TT-MAPPING-CAP-PC Používá se k mapování kabelů senzorů TT1000, TT3000, PC konektorů.
  • TT-MAPPING-CAP-MC Používá se k mapování kabelů snímačů TT500, TT5001, TT7000, konektor MC.

U větších systémů by se TT-MAPPING-CAP měl instalovat postupně na každý dostupný konektor. Mapovací svorka simuluje únik v místě, kde je nainstalována.

Přečtěte si simulovaný únik

Čtení simulovaného úniku

Na panelu alarmu si přečtěte zobrazenou vzdálenost místa "úniku". Tuto vzdálenost zaznamenejte do pracovní kopie výkresu systému. Po uložení místa úniku do výkresu systému přejděte na místo dále v systému a postup opakujte. Mapovací značky TT-TAG a odečty vzdálenosti jsou nutné každých 4 až 5 metrů. Vybírejte místa v rozích místnosti, před vzduchotechnickými jednotkami, u konstrukčních sloupů nebo jiných "značek místa", které se pravděpodobně nezmění, ani pokud se v budoucnu změní vybavení budovy. Všimněte si, že pokud je zjištěn skutečný únik, obsluha použije "mapu systému" k nalezení fyzického místa úniku na základě vzdálenosti místa úniku hlášeného na poplachovém panelu.

4. Výše uvedené postupy opakujte pro každý okruh čidel v systému.


Mapování pro dvě osoby nebo pro jednu osobu

Pokud jsou k dispozici dvě osoby, pořiďte si sadu obousměrných vysílaček a jednu osobu umístěte k poplachovému panelu. Druhá osoba obchází instalovaný systém s výkresem systému v ruce. Pozorovatel z panelu přečte a nahlásí místo simulace úniku. Obsluha úniku pak může ihned zaznamenat vzdálenost na výkres a přejít k dalšímu místu mapování.

Pokud je systém TraceTek spravován poplachovým panelem TTDM-128, TS-12, AT-APA (tyto panely mají historii událostí), je pro jednoho operátora poměrně snadné efektivně získat data mapování. Zde je uveden postup:

  • Nejprve synchronizujte čas na panelu s hodinkami operátora.
  • V ústředně TTDM-128 dočasně zapněte funkci automatického resetování. (Menu | Konfigurace úniku | Automatický reset | ON).
  • Simulujte únik pomocí mapovacího nástroje (TT1000, TT3000), ohnutím kabelu (TT5000, TT5001) nebo pomocí mapovací svorky. Namísto zaznamenání místa úniku na pracovním výkresu vyznačte čas mapování každého místa. (Mezi mapováním míst se snažte počkat přibližně dvě minuty).
  • Po zmapování všech relevantních míst se vraťte na panel alarmu a podívejte se na historii událostí. Při zpětném procházení zaznamenaných událostí budete moci zjistit vygenerované místo úniku a čas, kdy byl každý únik zjištěn. Místa úniku přepište do výkresu rozvržení.
  • Nezapomeňte nastavit funkci automatického resetování na hodnotu OFF.

Příprava finální mapy

Příprava konečné mapy

Připravené mapy se obvykle připravují pomocí programu AutoCAD a představují zjednodušený půdorys nebo schéma potrubí, které zobrazuje

  • základní fyzické vlastnosti budovy nebo systému,
  • přibližnou polohu instalovaného senzorového kabelu,
  • umístění ústředny a údaje o poloze získané během mapování. Doporučuje se každé 4 až 5 metrů.

Pokud je to možné, použijte barvu. Všechna místa připojení vodičů by měla být označena, aby se usnadnila budoucí výměna vodičů. Cílem je poskytnout budoucí obsluze dostatek informací k nalezení úniku na základě informací o poloze zobrazených na zabezpečovacím panelu. Podrobnost by měla být dostatečná k rychlému a jednoznačnému nalezení úniku, aniž by příliš znečišťovala hotový výrobek. Vytištěné mapy se často laminují nebo rámují a zavěšují na zeď vedle poplachového panelu. Pokud jsou k dispozici sofistikovanější systémy řízení budov, mapa se často importuje do grafického uživatelského rozhraní pro snadný online přístup v případě potřeby.


Příklady bodů mapy

Značky TTT-TAG na kabelu senzoru TT1000

Značky TT-TAG na kabelu senzoru TT1000

Značky TT-TAG na senzorovém kabelu TT1100-OHP:

Senzorový kabel pro detekci vody na potrubí

Značky vytvořené pro aplikaci naším instalátorem:

Značky vytvořené pro aplikaci

Nálepky vyrobené pro tuto aplikaci, nalepené na odkapávací misky namontované pod stropem:

odkapávací miska pod trubkami

pixel