nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLAT-PROBE jest czujnikiem punktowym specjalnego przeznaczenia przeznaczoną do wykrywania wycieków wody w określonych miejscach. Jest on przeznaczona do montażu na podłodze lub tacy, przy użyciu śrub lub kleju. Urządzenie ma pomarańczowy kolor, aby zwiększyć widoczność w zainstalowanym miejscu.

TT-FLAT-PROBE może wykrywać wycieki wody w niskich punktach, tacach ociekowych lub studzienkach, gdzie przewody sensorowe nVent RAYCHEM TraceTek są nieodpowiednie. TTFLAT-PROBE jest przeznaczony do integracji jako część większego systemu wykrywania wycieków nVent RAYCHEM TraceTek. W przypadku montażu na metalowej powierzchni (np. misce ociekowej), do wykrycia wody może być wymagana minimalna głębokość wody około 5 mm. Jeżeli TT-FLAT PROBE jest zamontowany na powierzchni izolacyjnej, do wykrycia wody może być wymagana minimalna głębokość wody około 12,7 mm. TT-FLAT-PROBE może być połączona przewodami przedłużającymi z innymi TT-FLAT-PROBE lub segmentami przewodów sensorowych nVent RAYCHEM TraceTek.

PROSTY I ŁATWY W UŻYCIU

TT-FLAT-PROBE jest kompatybilny z wszystkimi komponentami systemu nVent RAYCHEM TraceTek TT-1000.

Konstrukcja systemu wykrywania wycieków jest bardzo elastyczna dzięki zastosowaniu TT-FLAT-PROBE i przewodów sensorowych.

Poniższa ilustracja przedstawia kilka możliwych obwodów wykrywania wycieków zbudowanych z TT-FLAT-PROBE i przewodów sensorowych nVent RAYCHEM TraceTek monitorowanych przez moduły TS12, TTDM-128 i TTSIM firmy nVent RAYCHEM TraceTek.

Czujnik wycieku wody zalania

PRZYKŁADOWA APLIKACJA

Detekcji wycieków wody i zalania

PLIKI