Czujnik nVent RAYCHEM TT-MINI-PROBE jest ekonomicznym rozwiązaniem do wykrywania cieczy w niskich punktach. Jest to czujnik specjalnego przeznaczenia przeznaczona do wykrywania wycieków płynów przewodzących prąd elektryczny w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

TTMINI-PROBE jest zbudowany z odpornego chemicznie tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej, aby wytrzymać kontakt z szerokim zakresem ostrych chemikaliów. TT-MINI-PROBE może być również stosowany do wykrywania wycieków w wannach ociekowych lub studzienkach, niskich punktach gdzie przewody sensorowe TraceTek są nieodpowiednie. Wystarczy kontakt cieczy na 3 mm elektrody sondy by wzbudzić alarm.

Czujnik TT-MINI-PROBE może być połączony w jednym obwodzie razem z innymi przewodami sensorowymi lub czujnikami TT-MINI-PROBE za pomocą przewodów przedłużających i rozgałęźnych.

Niezawodność i integralność systemu są zapewnione, ponieważ TT-MINI-PROBE jest zaprojektowany jako integralna część obwodu sensorowego wykrywania wycieków. Jakiekolwiek uszkodzenie TT-MINI-PROBE zostanie natychmiast wykryte przez moduł alarmowy.

Czujnik punktowy detekcji wody kwasów

TT-MINI-PROBE jest dostarczony z zaciskiem mocującym, który jest przydatny do montażu na ścianie bocznej studzienki. Można zamówić opcjonalny wspornik montażowy ze stali nierdzewnej (SS) w kształcie litery L, aby zamocować czujnik pionowo na płaskich, otwartych powierzchniach. Można zamówić opcjonalne złącze PFT (Pressure Feedthrough) do zabezpieczenia czujnika w zastosowaniach z rurami podwójnie zamkniętymi.

PROSTA I ŁATWA W UŻYCIU

TT-MINI-PROBE jest wyposażony w standardowe metalowe złącze TraceTek, dzięki czemu może być bezpośrednio podłączony do każdego modułowego przewodu sensorowego i akcesoriów nVent RAYCHEM TT3000, TT5000 lub TT5001. TT-MINI-PROBE może być użyty w każdym punkcie obwodu wykrywania wycieków TraceTek, w którym można by użyć terminal zakończeniowy TT-MET-MC. Pojedynczy TT-MINI-PROBE może być podłączony bezpośrednio do przewodu przedłużającego TT-MLC-MC-BLK w celu stworzenia prostego jednopunktowego obwodu detekcji. Wielopunktowe obwody wykrywania wycieków mogą być zbudowane przy użyciu rozgałęzień modułowych TT-MBC-PC i wielu TT-MINI-PROBE.

PRZYKŁADOWA APLIKACJA

Poniższa ilustracja przedstawia kilka możliwych obwodów wykrywania wycieków zbudowanych z TT-MINI-PROBE i przewodów sensorowych nVent RAYCHEM TraceTek monitorowanych przez moduły TS-12, TTDM-128 i TTSIM firmy nVent RAYCHEM TraceTek.

MINI SOONDA CZUJNIK DO WYKRYWANIA CIECZY, CHEMIKALIÓW, KWASÓW ORAZ WODY

PLIKI