Przewód sensorowy nVent RAYCHEM TraceTek TT3000 wykrywa obecność cieczy przewodzących w dowolnym punkcie na swojej długości. Większość kwasów i zasad, a nawet woda dejonizowana mogą być wykrywane i lokalizowane. Zainstalowany z modułem alarmowo – lokalizacyjnym TraceTek, przewód wykrywa ciecz, wyzwala alarm i wskazuje lokalizację wycieku z dokładnością do jednego metra.

Wykrywanie rozproszone

Przewód sensorowy TT3000 zapewnia rozproszone wykrywanie i lokalizację wycieków w szerokim zakresie obszarów. Przewód jest dostępny w różnych długościach, aby zapewnić taki zasięg, jaki jest potrzebny.

Elastyczność konstrukcji

Przewód sensorowy TT3000 można zamówić na metry lub jako przewód modułowy z prefabrykowanymi złączami w standardowych długościach. Obwód pomiarowy nie jest zależny od przewodności wyciekającego płynu. Dlatego ten sam przewód może wykrywać szeroki zakres płynów bez specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych lub kalibracji.

Przewód jest przeznaczony do różnych zastosowań, w tym do wykrywania cieczy na powierzchni podłóg, lokalizacji pod urządzeniami, pod rurami, dookoła zbiorników magazynowych i w tacach ociekowych. Przewód jest cienki, lekki i elastyczny, co umożliwia łatwą instalację. Gładka konstrukcja umożliwia szybkie schnięcie.

Przewody nVent RAYCHEM TraceTek z serii TT3000 do wykrywania wycieków substancji chemicznych, kwasów

Zaawansowana technologia

Technologia przewodząco-polimerowa RAYCHEM oraz konstrukcja z fluoropolimeru sprawiają, że przewód sensorowy TT3000 jest wytrzymały mechanicznie i odporny chemicznie. Przewód jest zbudowany z dwóch przewodów sensorowych, przewodu sygnału alarmowego i przewodu ciągłości osadzonych w fluoropolimerowym pręcie nośnym. Ta wytrzymała konstrukcja nie odsłania żadnego metalu i umożliwia ponowne użycie kabla nawet w środowiskach korozyjnych

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Przewody działają normalnie po wystawieniu na działanie zgodnie z ASTM D543 w 23°C przez siedem dni.

 • Trichloroetylen (100%)
 • Kwas siarkowy (98%)
 • Kwas chlorowodorowy (37%)
 • Heksan (100%)
 • Metanol (100%)
 • Sodu wodorotlenek (10%)
 • Ksylen (100%)
 • Aqua regia

Uwaga: Przedłużona ekspozycja na skoncentrowane ketony może powodować czasową redukcję wrażliwości.

DOSTĘPNE WARIANTY

 • 148983-000 – TT3000-0.3M-MC – modułowy przewód sensorowy, długość 0,3 m
 • 262789-000 – TT3000-1.5M-MC – modułowy przewód sensorowy, długość 1,5 m
 • 842667-000 – TT3000-3.0M-MC – modułowy przewód sensorowy, długość 3 m
 • 792293-000 – TT3000-4.5M-MC – modułowy przewód sensorowy, długość 4,5 m
 • 103619-000 – TT3000-7.5M-MC – modułowy przewód sensorowy, długość 7,5 m
 • 048179-000 – TT3000-15M-MC – modułowy przewód sensorowy, długość 15 m
 • 301795-000 – TT3000-30MMC – modułowy przewód sensorowy, długość 30 m

KOMPONENTY

 • 155707-000 – TT3000-SC – przewód sensorowy do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 75 m, maksymalna na bębnie 300 m.
 • 694355-000 – TT-TK – zestaw ten zapewnia szczelne 2″ wejście dla dwóch przewodów czujnikowych, od góry do zbiornika dwupłaszczowego.

AKCESORIA

 • 415441-000 – TT-3000/CK-PC-M – 1 konektor męski do samodzielnego utworzenia 1 strony przewodu.
 • 494333-000 – TT-3000/CK-PC-F – 1 konektor żeński do samodzielnego utworzenia 1 strony przewodu.
 • 999313-000 – TT-3000/CK-PC-M/F – zestaw 5 konektorów męskich i 5 żeńskich do samodzielnego utworzenia 5 przewodów.

PLIKI


PRZYKŁADOWA APLIKACJA


PRZYKŁADOWA APLIKACJA – detekcja wycieków w zbiorniku dwuścianowym

Przewody sensorowe w zbiornikach dwuścianowych – instrukcje ogólne EN

Detekcja wycieków w zbiorniku dwupłaszczowym, w przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników o podwójnych ściankach