Przewód sensorowy nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-HS wykrywa obecność ciekłych paliw węglowodorowych w dowolnym punkcie na swojej długości, ale nie reaguje na obecność wody. Przewód, zainstalowany z modułem alarmowo – lokalizacyjnym TraceTek, wykrywa obecność cieczy, wyzwala alarm i wskazuje lokalizację z dokładnością do jednego metra.

Przeznaczenie do wykrywania wycieków podziemnych

Przewód sensorowy TT5000-HS jest przeznaczony do stosowania w szczelinowej rurze PCV i jest skonstruowany z zewnętrznej warstwy włókien polietylenowych, aby zapewnić dodatkową wytrzymałość na rozciąganie i niskie tarcie podczas procesu instalacji. Rdzeń przewodu sensorowego to standardowy TT5000 o dobrze udokumentowanym czasie reakcji, licznych kwalifikacjach stron trzecich i latach udanych zastosowań. Przewód jest przeznaczony do przeciągania przez rury osłonowe PVC o średnicy 42 mm lub 1½ cala z otworami o przekroju 80 mm i długości do 240 m pomiędzy skrzynkami rewizyjnymi.

Elastyczność projektowania

Przewód sensorowy TT5001-HS można zakupić na metry, przyciąć na żądaną długość w miejscu instalacji i połączyć we własnym zakresie za pomocą zestawów metalowych złączek TraceTek.

nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-HS przewód sensorowy detekcji paliw, wykrywanie wycieków podzeimnych

Charakterystyczny wygląd i dostosowanie do projektów rurociągów

Przewód sensorowy TT5000-HS posiada błyszczącą, białą warstwę zewnętrzną z włókien linowych. Zewnętrzna warstwa otuliny polietylenowej jest wykonana z wielu pojedynczych włókien, które łącznie zwiększają limit siły ciągnięcia do ponad 100 kg. Jednocześnie ta zewnętrzna warstwa znacznie zmniejsza opór tarcia pomiędzy przewodem a kanałem PVC, ułatwiając tym samym pokonywanie dużych odległości pomiędzy skrzynkami do ciągnięcia. Pojedyncze obwody o długości do 1000 m mogą być monitorowane za pomocą jednego modułu interfejsu czujnika (SIM). Wiele modułów SIM można łatwo połączyć w sieć, aby zapewnić większy zasięg wzdłuż rurociągów. Standardem są panele alarmowe i sterujące z możliwością podłączenia do 127 lub 250 modułów SIM.

Zaawansowana technologia

Do produkcji przewodów TT5000-HS firma TraceTek wykorzystuje technologię sieciowania radiacyjnego i polimerów przewodzących. Połączenie wodo- i chemoodpornej ścianki wewnętrznej z podwyższoną wytrzymałością polietylenowej zewnętrznej warstwy liny daje produkt dobrze nadający się do wykrywania podziemnych wycieków. Przewód jest w stanie wytrzymać zarówno rygorystyczne warunki instalacji, jak i długie lata pracy pod ziemią w kontakcie z wodą gruntową i różnymi warunkami glebowymi. Przewód dobrze znosi warunki lekko kwaśne lub alkaliczne, kontakt z detergentami i inne podobne trudne warunki. Przewód może być nawet instalowany w wielu warunkach „brown field”, gdzie starsze wycieki zostały usunięte, ale ślady węglowodorów pozostają obecne w glebie i wodach gruntowych.

KOMPONENTY

  • P000000094 – TT5000-HS – przewód sensorowy do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 30 m, maksymalna na bębnie 240 m.

AKCESORIA

PLIKI