Detekcja wycieków paliwa, ropy, oleju, benzyny, biopaliwa

Większość firm związanych z transportowaniem i przechowywaniem paliw największą uwagę przykłada do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona środowiska zajmuje drugie miejsce. Wymagania stawiane w tym zakresie przez obowiązujące przepisy są coraz bardziej rygorystyczne. Uwzględnienie możliwości powstania wycieków jest konieczne w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją, transportem, przechowywaniem, przetwarzaniem paliw lub ich konsumpcją.

Detekcja wycieków paliwa, ropy, oleju, benzyny, biopaliwa

W niektórych sytuacjach da się przewidzieć potencjalne źródła wycieków. Studzienki zaworowe, pojemniki lub misy ociekowe umieszczone poniżej poziomu gruntu to idealne miejsca do umieszczenia szybkich czujników wycieku paliwa. Szybkie uzyskanie informacji o zbieraniu się cieczy w nietypowych miejscach może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia zdarzeń o katastroficznych skutkach lub kosztownych operacji czyszczenia.

Przewody sensorowe do wykrywania wycieków paliw węglowodorowych

Przewody z serii TraceTek 5000 działają w oparciu o polimery przewodzące pod wpływem węglowodorów. Niewielka ilość rozlanego paliwa jest absorbowana przez przewód, powodując zmiany fizyczne w wewnętrznej strukturze przewodu oraz zmiany właściwości elektrycznych, które służą do wskazania wystąpienia wycieku.

  • – TT5000 czujnik przewodowy, montaż na podłodze
  • – TT5000-HUV czujnik przewodowy, montaż bezpośrednio pod rurociągami, odporny na UV
  • – TT5000-HS czujnik przewodowy do umieszczania w rurach drenażowych PCV zakopywanych równolegle z rurociągami

Wszystkie przewody z serii TT5000 są niewrażliwe na wodę.

Czujniki do paliw ciekłych

  • – Czujnik TTFFS-100 służy do wykrywania ciekłych paliw węglowodorowych. Są to czujniki wielokrotnego użytku z elementem aktywnym o długości 100 mm.
  • – Czujnik TTFFS-250 ma właściwości zbliżone do TTFFS-100, lecz różni się długością elementu aktywnego który wynosi 250mm.

Wszystkie czujniki FFS wykrywają paliwo rozprzestrzeniające się po suchej powierzchni oraz w formie cienkiem warstewki na powierzchni wody.

Monitory i panele alarmowe

Seria TraceTek umożliwia wybór zasilania sieciowego, akumulatorowego, paneli słonecznych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej z panelami alarmowymi w sterowni.

  • – TT-FLASHER-BE to zasilane akumulatorowo światło ostrzegawcze na diodach LED przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem. Nie wymaga żadnego okablowania.
  • – TTC-1 to moduł informujący o alarmie z wyjściem przekaźnikowym do przekazywania sygnałów do zdalnych paneli alarmowych lub lokalnych urządzeń alarmujących.
  • – Moduł TTSIM służy do informowania o alarmie oraz lokalizacji wycieku i jest przeznaczony do rurociągów i podobnych instalacji. Moduł TTSIM oferuje monitorowanie i lokalizację wycieków przez całą dobę z dokładnością wskazania do 1 m.

Zaawansowana łączność bezprzewodowa w trybie mesh umożliwia rozmieszczenie na farmie zbiorników lub w rafineriach wielu czujników bez ponoszenia wysokich kosztów okablowania.

Produkty TraceTek są używane do pomagania operatorom w wykrywaniu wycieków, lokalizacji miejsca wycieku oraz podjęciu działań korygujących, jeszcze zanim zdarzenie trafi na okładki gazet.

Niezależnie, czy źródłem trosk jest benzyna, paliwo lotnicze, olej napędowy, ropa lub biopaliwa, TraceTek jest w stanie dostarczyć konfigurowalny system wykrywania wycieków paliwa dostosowany do danych potrzeb.

Dzięki systemowi wykrywania wycieków paliwa możliwe jest wykrycie i dokładne wskazanie źródła wycieku umożliwiające podjęcie decydujących działań na długo zanim wyciek mógłby zrujnować reputację przedsiębiorstwa.