Detekcja wycieków rozpuszczalników: aceton, fenol, kwas octowy.

Opis w przygotowaniu.