Detekcja wycieku wody jest użyteczna jako ochrona i zapobieganie ewentualnym zniszczeniom wywołanym zalaniem wodą pomieszczeń i urządzeń. Systemy instalowane są w różnych pomieszczeniach i służą do wykrycia ewentualnego zalania wodą przestrzeni spowodowaną na przykład przez nieszczelności w instalacji klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ppoż, kanalizacji itp.. Instalacja detekcji składa się z przewodu sensorycznego oraz centrali monitorującej przekazującej informacje o wykryciu wycieku.

System zapewnia szybkie wykrycie niewielkich przecieków, dokładną lokalizację miejsca wycieku na trasie przewodu detekcyjnego (do 0,1% długości przewodu). Przewód sensoryczny może wykrywać objętość cieczy na całej swojej długości. W przypadku kontaktu cieczy z przewodem sensorycznym centrala załącza sygnalizowane alarmem dźwiękowym, a na wyświetlaczu urządzenia pojawia się komunikat z dokładnym odczytem odległości, na której pojawił się wyciek. Moduł sygnalizacji i lokalizacji wycieków kontynuuje monitorowanie stanu przewodów po powstaniu wycieku i ponowne alarmuje użytkownika, jeżeli w tym samym czasie pojawi się kolejny wyciek. Urządzenie wyposażone jest w wiele funkcji diagnostycznych. Wszystkie inne informacje o zdarzeniach w pracy systemu przechowywane są w jego pamięci. Moduł sygnalizacji i lokalizacji wycieków wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe, który przekazuje informacje o wykryciu wycieku do systemu BMS.


Detekcja wycieków wody w serwerowni pod podłogą techniczną

Ta aplikacja wykryje wycieki z różnych źródeł wody w pomieszczeniu komputerowym, w tym z klimatyzatorów, wzdłuż rurociągów, przewodów kondensacyjnych, zatkanych odpływów, systemów tryskaczy PPOŻ i innych nieszczelności budowlanych.

Przewód czujnikowy TT1000 jest układany na obwodzie pomieszczenia w odległości maksymalnie jednego metra od ścian i układany zgodnie z wymaganiami aplikacji, w następujący sposób:

  • Przewód jest umieszczony w taki sposób, że wykryje wyciek wody z urządzeń klimatyzacyjnych, przewodów rurowych i innych urządzeń zainstalowanych wzdłuż ścian zanim dojdzie do urządzeń i przewodów chronionych.
  • Aby chronić duże powierzchnie, przewód układa się w serpentynowy wzór.
  • Przewód należy umieścić pod środkiem płyt podłogowych, aby w razie wykrycia wycieku był łatwy dostęp.
Sygnalizacja wycieków wody w serwerowni pod podłogą techniczną
Detekcja wycieków wody w serwerowni pod podłogą techniczną

Detekcja wycieków wody w szachcie technicznym

System TraceTek może monitorować wiele rozproszonych lokalizacji z jednego centralnego punktu. Moduł alarmowy TT-TS12 i zewnętrzne urządzenia TTSIM-1A zapewniają elastyczny zasięg w całym budynku, w którym wymagana jest detekcja wycieków. Różne przewody czujników TraceTek są kompatybilne elektrycznie i mogą być używane w tym samym systemie.

  • Przewody sensorowe TT1000 do wykrywania wycieków wody na podłodze lub nieckach ociekowych.
  • Przewody sensorowe TT1100-OHP do wykrywania wycieków wody wzdłuż rur pionowych i poziomych.

Przecieki w pionowych szachtach serwisowych często rozprzestrzeniają się na kilkanaście pięter. Systemy TraceTek oferują elastyczność układu do obsługi szeroko rozproszonych obszarów z oddzielnymi strefami. Wykrywanie wycieków na każdym piętrze zapewnia wczesną i szybką interwencję – a moduł alarmowy wskaże jego dokładną lokalizację w momencie powstawania.

Sygnalizacja wycieków wody w szachcie technicznym
Detekcja wycieków wody w szachcie technicznym

Detekcja wycieków wody wzdłuż rurociągów poziomych i pionowych

Przewód czujnika przewodowego TT1100-OHP został zaprojektowany specjalnie do aplikacji podwieszonych rur wewnętrznych i zewnętrznych w celu wykrycia wycieków wody pochodzącego z małego otworu lub pęknięcia w rurze. Przenikliwe działanie chłonnej włókniny syntetycznej na kablu TT1100-OHP może uchwycić i utrzymać niewielką strużkę wody, aby zapewnić wystarczającą zwilżoną długość do wygenerowania alarmu. Każdy moduł alarmowy TraceTek może być używany z przewodem czujnika TT1100-OHP, a przewód można zintegrować z dowolnym istniejącym innym czujnikiem przewodowym lub punktowym.

Sygnalizacja wycieków wody wzdłuż rurociągów poziomych i pionowych
Detekcja wycieków wody wzdłuż rurociągów poziomych i pionowych

Detekcja wycieków wody punktowa

Czujnik punktowy TT-FLAT PROBE może wykrywać wycieki wody w niskich punktach, tacach ociekowych lub studzienkach w których przewody czujnikowe TraceTek są nieodpowiednie. Sonda TT-FLAT przeznaczona jest do użytku w warunkach normalnej wilgotności i może wyzwalać sygnał wycieku na minimalnej głębokości wody od około 5 do 12mm. Urządzenie może być montowane na podłodze lub na ścianie i ma możliwość regulacji wysokości, gdy wymagane są głębsze poziomy głębokości wody w celu wyzwolenia sygnału wycieku. Sonda punktowa TT-FLAT może być połączona z czujnikiem przewodowym z innymi prostymi lub złożonymi obszarami detekcyjnymi.

Sygnalizacja wycieków wody punktowa
Detekcja wycieków wody punktowa

Mały obszar detekcji i prosta sygnalizacja

Prosty i efektywny system TraceTek służy do monitorowania małych obszarów i zapewnia niezależne rozwiązanie dla oddzielnego monitorowanego obszaru. Ten rodzaj systemu jest przydatny do oddzielnego zgłaszania alarmów lub bezpośredniego sterowania innymi urządzeniami za pomocą stycznika i jest oparty na module alarmowym TTC-1.

  • Przekaźniki alarmowe w module TTC-1 mogą być wykorzystywane do sterowania sprzętem (np. zamykania zaworu, uruchomienia pompy), do zgłaszania alarmu i / lub sygnalizowania alarmu do systemu hosta.
Mały obszar detekcji i prosta sygnalizacja wycieku

Obszar sygnalizacji wycieków w paru pomieszczeniach

Bardziej zaawansowane systemy są skonstruowane w taki sposób, aby obejmowały szersze obszary i mogą zapewniać lokalizowanie wycieków poprzez wykorzystanie odpowiedniego modułu alarmowego. Powyższa ilustracja przedstawia system z wieloma obwodami wykrywania wycieków monitorowany przez moduł alarmowy TT-TS12.

Modułowe rozgałęzienie TT-MBC-PC zostało użyte do stworzenia wielu obwodów czujnikowych, a ważona długość (TT-WL-4.5M-PC) została wykorzystana do stworzenia dodatkowej długości elektrycznej w obwodzie czujnikowym.

Ilustracja przedstawia mapę systemu utworzoną po instalacji. Numerowane punkty odniesienia (na przykład 125 na ilustracji) identyfikują odległość lokalizacji wycieku obserwowaną w każdym punkcie procesu mapowania.

Podczas zdarzenia wycieku mapa systemu pozwala na łatwe określenie odległości lokalizacji wycieku pokazanej na TT-TS12 do określonej części obwodu wykrywania nieszczelności.

Na tej ilustracji punkt A pokazuj, gdzie obwód czujnikowy przeskakuje do nowego pomieszczenia i używa się ważonej długości. Ważona długość symuluje odcinek 4,5m przewodu czujnikowego, więc mapa systemu pokaże wyraźny podział między oddzielnymi obszarami.

Punkt B pokazuje gałąź w obwodzie czujnikowym. Złącze rozgałęzienia TraceTek jest połączone, więc połączone gałęzie pojawiają się szeregowo, a środkowa noga pierwsza. Łącznik rozgałęziający dodaje również symulowaną długość przewodu 4,5m na każdym odgałęzieniu, aby uzyskać wyraźny podział między obszarami. Chociaż nie pokazano, system może mieć rozgałęzienia w ramach oddziałów. Liczba odgałęzień jest ograniczona jedynie długością obwodu czujnikowego.

Obszar sygnalizacji wycieków w paru pomieszczeniach