Detekcja wycieków wody, glikolu

System wykrywania wycieków TraceTek odzwierciedla wszechstronną strategię modułową, która wykorzystuje wymienne komponenty, które można konfigurować na wiele różnych sposobów, dzięki czemu można łatwo rozszerzyć lub zmodyfikować system pod kątem przyszłej elastyczności. Kable sensora TraceTek są łatwe w instalacji. Dostępne są standardowe długości kabli z fabrycznie zainstalowanymi złączami, które można łączyć bez specjalnych narzędzi. Przewód zbiorczy jest również dostarczany wraz z odpowiednimi zestawami łączników, aby zapewnić możliwość instalowania w terenie niestandardowych długości kabli czujnikowych. Szeroka gama modułów alarmowych TraceTek, kabli czujników i komponentów pozwala dostosować podejście i układ monitorowania do konkretnej aplikacji. Wyrafinowane projekty mogą zostać wykorzystane do monitorowania dużych powierzchni w budynku komercyjnym, w tym możliwości lokalizacji w setkach oddzielnych obwodów. Proste projekty mogą być stosowane na małych obszarach w celu zapewnienia efektywnych rozwiązań. Wiele różnorodnych aplikacji można zintegrować z systemem zarządzania budynkiem.

Lokalizacja wycieków w budynkach komercyjnych

Systemy TraceTek mogą być stosowane w budynkach w szerokim zakresie zastosowań:

Systemy ogrzewania i klimatyzacji

Systemy ogrzewania i klimatyzacji

Kabel czujnika TraceTek jest idealny do monitorowania bezpośrednio pod urządzeniami od ogrzewania i klimatyzacji zasilanych wodą. Po wykryciu wycieku system może wyłączyć dopływ wody przez styk przekaźnika, zapobiegając kosztownym uszkodzeniom.

Szachty techniczne

Szachty techniczne

Nieszczelne miejsca w szachtach zasilających mogą powodować zalania na wielu piętrach znajdujących się poniżej. TraceTek oferuje elastyczne opcje trasowania, dzięki którym nawet odległe miejsca można łatwo monitorować.
Kable czujników na wszystkich piętrach zapewniają wczesne wykrywanie - jednostka lokalizująca przedstawia dokładną pozycję wycieku.

Centra danych / serwerownie / centrale telefoniczne

Centra danych / serwerownie / centrale telefoniczne

W centrach danych i serwerowni kable czujników są prowadzone blisko urządzeń sanitarnych, rur wodnych, systemów klimatyzacyjnych i innych źródeł ryzyka.

Systemy telefoniczne i szafy sterownicze

Systemy telefoniczne i szafy sterownicze

Kabel czujnika monitoruje rurociągi prowadzone przez pomieszczenia bardzo wrażliwych systemów telekomunikacyjnych lub szafy sterowniczych. W przypadku wycieku jednostka śledząca TraceTek zgłasza alarm i może również przekazać go do centralnego systemu sterowania budynkiem.

Pomieszczenia techniczne / agregaty prądotwórcze

Pomieszczenia techniczne / agregaty prądotwórcze

Systemy TraceTek zapewniają całodobową kontrolę wycieków w niestrzeżonych piwnicach i pomieszczeniach technicznych.
Specjalny kabel czujnika służy do monitorowania generatorów awaryjnego zasilania. W zależności od kabla, reaguje na wycieki wody, oleju napędowego lub innych węglowodorów.

Piwnice i magazyny

Piwnice i magazyny

TraceTek stale monitoruje obszary niezamieszkane, takie jak pomieszczenia piwniczne czy magazyny, które są zagrożone przez zamontowane na suficie rury wodne, rury kanalizacyjne lub opływy podłogowe które mogą wybić. Wczesne ostrzeżenie może zapobiec większej szkodzie.