Sygnalizacja i detekcja wycieków wody

System wykrywania wycieków wody TraceTek odzwierciedla wszechstronną strategię modułową która wykorzystuje wymienne komponenty. Można je konfigurować na wiele różnych sposobów dzięki czemu łatwo rozszerzyć lub zmodyfikować system pod kątem przyszłej modyfikacji. Kable sensoryczne jak i cały system TraceTek jest bardzo łatwy w instalacji. Dostępne są standardowe długości kabli z fabrycznie zainstalowanymi złączami, które łączy się bez specjalnych narzędzi. Szeroka gama modułów alarmowych TraceTek, kabli sensorycznych i komponentów pozwala dostosować system i układ monitorowania do konkretnej aplikacji.

Detekcja wycieków wody w szachcie technicznym

System TraceTek może monitorować wiele rozproszonych lokalizacji z jednego centralnego punktu.

Moduł alarmowy TT-TS12 i zewnętrzne urządzenia TTSIM zapewniają elastyczny zasięg w całym budynku, w którym wymagana jest detekcja wycieków. Różne przewody czujników TraceTek są kompatybilne elektrycznie i mogą być używane w tym samym systemie.

– Czujnik przewodowy TT1000 do wykrywania wycieków wody na podłodze lub nieckach ociekowych.

– Przewody TT1100-OHP do wykrywania wycieków wody wzdłuż rur pionowych i poziomych.

Przecieki w pionowych szachtach serwisowych często rozprzestrzeniają się na kilkanaście pięter. Systemy TraceTek oferują elastyczność układu do obsługi szeroko rozproszonych obszarów z oddzielnymi strefami. Wykrywanie wycieków na każdym piętrze zapewnia wczesną i szybką interwencję – a moduł alarmowy wskaże jego dokładną lokalizację w momencie powstawania.

Detekcja wycieków wody w szachcie technicznym
Detekcja wycieków wody w szachcie technicznym

Detekcja wycieków wody w serwerowni i Data Center

W zależności od zastosowanego kabla sensorowego i miejsca jego montażu ta aplikacja wykryje wycieki z różnych źródeł wody w pomieszczeniu komputerowym, w tym z klimatyzatorów, wzdłuż rurociągów, przewodów kondensacyjnych, zatkanych odpływów, systemów tryskaczy PPOŻ i innych nieszczelności budowlanych.

Przewód czujnikowy TT1000 jest układany na obwodzie pomieszczenia w odległości maksymalnie jednego metra od ścian i układany zgodnie z wymaganiami aplikacji, w następujący sposób:

– Przewód jest umieszczony w taki sposób, że wykryje wyciek wody z urządzeń klimatyzacyjnych, przewodów rurowych i innych urządzeń zainstalowanych wzdłuż ścian zanim dojdzie do urządzeń i przewodów chronionych.

– Aby chronić duże powierzchnie, przewód układa się w serpentynowy wzór.

W zależności od zastosowanej centralki alarmowej, TraceTek może wskazać wyciek z dokładnością do 0,1% długości przewodu sensorowego.

Detekcja wycieków wody w serwerowni i Data Center
Detekcja wycieków wody serwerownia Data Center

Detekcja wycieków wody i glikolu wzdłuż rurociągów poziomych i pionowych

Przewód czujnika przewodowego TT1100-OHP został zaprojektowany specjalnie do aplikacji podwieszonych rur wewnętrznych i zewnętrznych w celu wykrycia wycieków wody pochodzącego z małego otworu lub pęknięcia w rurze. Przenikliwe działanie chłonnej włókniny syntetycznej na kablu TT1100-OHP może uchwycić i utrzymać niewielką strużkę wody, aby zapewnić wystarczającą zwilżoną długość do wygenerowania alarmu. Każdy moduł alarmowy TraceTek może być używany z przewodem czujnika TT1100-OHP, a przewód można zintegrować z dowolnym istniejącym innym czujnikiem przewodowym lub punktowym.

Detekcja wycieków wody wzdłuż rurociągów poziomych i pionowych
Detekcja wycieków wody wzdłuż rurociągów poziomych i pionowych

Detekcja wycieków wody punktowa

Czujnik punktowy TT-FLAT PROBE może wykrywać wycieki wody w niskich punktach, tacach ociekowych lub studzienkach w których przewody czujnikowe TraceTek są nieodpowiednie. Sonda TT-FLAT przeznaczona jest do użytku w warunkach normalnej wilgotności i może wyzwalać sygnał wycieku na minimalnej głębokości wody od około 5 do 12mm. Urządzenie może być montowane na podłodze lub na ścianie i ma możliwość regulacji wysokości, gdy wymagane są głębsze poziomy głębokości wody w celu wyzwolenia sygnału wycieku. Sonda punktowa TT-FLAT może być połączona z czujnikiem przewodowym z innymi prostymi lub złożonymi obszarami detekcyjnymi.

Detekcja wycieków wody punktowa
Detekcja wycieków wody punktowa

Mały obszar detekcji i prosta sygnalizacja

Prosty i efektywny system TraceTek służy do monitorowania małych obszarów i zapewnia niezależne rozwiązanie dla oddzielnego monitorowanego obszaru. Ten rodzaj systemu jest przydatny do oddzielnego zgłaszania alarmów lub bezpośredniego sterowania innymi urządzeniami za pomocą stycznika i jest oparty na module alarmowym TTC-1.

– Przekaźniki alarmowe w module TTC-1 mogą być wykorzystywane do sterowania sprzętem (np. zamykania zaworu, uruchomienia pompy), do zgłaszania alarmu i / lub sygnalizowania alarmu do systemu hosta.

Mały obszar detekcji i prosta sygnalizacja

Obszar detekcji wycieków w paru pomieszczeniach

Bardziej zaawansowane systemy są skonstruowane w taki sposób, aby obejmowały szersze obszary i mogą zapewniać lokalizowanie wycieków poprzez wykorzystanie odpowiedniego modułu alarmowego. Powyższa ilustracja przedstawia system z wieloma obwodami wykrywania wycieków monitorowany przez moduł alarmowy TT-TS12.

Modułowe rozgałęzienie TT-MBC-PC zostało użyte do stworzenia wielu obwodów czujnikowych, a ważona długość (TT-WL-4.5M-PC) została wykorzystana do stworzenia dodatkowej długości elektrycznej w obwodzie czujnikowym.

Ilustracja przedstawia mapę systemu utworzoną po instalacji. Numerowane punkty odniesienia (na przykład 125 na ilustracji) identyfikują odległość lokalizacji wycieku obserwowaną w każdym punkcie procesu mapowania.

Podczas zdarzenia wycieku mapa systemu pozwala na łatwe określenie odległości lokalizacji wycieku pokazanej na TT-TS12 do określonej części obwodu wykrywania nieszczelności.

Na tej ilustracji punkt A pokazuj, gdzie obwód czujnikowy przeskakuje do nowego pomieszczenia i używa się ważonej długości. Ważona długość symuluje odcinek 4,5m przewodu czujnikowego, więc mapa systemu pokaże wyraźny podział między oddzielnymi obszarami.

Punkt B pokazuje gałąź w obwodzie czujnikowym. Złącze rozgałęzienia TraceTek jest połączone, więc połączone gałęzie pojawiają się szeregowo, a środkowa noga pierwsza. Łącznik rozgałęziający dodaje również symulowaną długość przewodu 4,5m na każdym odgałęzieniu, aby uzyskać wyraźny podział między obszarami. Chociaż nie pokazano, system może mieć rozgałęzienia w ramach oddziałów. Liczba odgałęzień jest ograniczona jedynie długością obwodu czujnikowego.

Obszar detekcji wycieków w paru pomieszczeniach