Opis w przygotowaniu

DLA NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW JEST DOSTĘPNA PIĘCIOLETNIA (5) OGRANICZONA GWARANCJA LICZONA OD DATY ZAKUPU:

Przewody: TT3000, TT5000

DLA NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW JEST DOSTĘPNA DZIESIĘCIOLETNIA (10) OGRANICZONA GWARANCJA LICZONA OD DATY ZAKUPU:

Przewody: TT1000