Liniowa detekcja wycieków

Liniowa detekcja wycieku pozwala na dokładne określenie miejsca wycieku z dokładnością do 1 metra a co za tym idzie szybkie i łatwe usunięcie usterki przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów usunięcia awarii.

Wycieki różnych cieczy w tym wszechobecnej wody mogą powodować uszkodzenia serwerów z danymi, central telefonicznych, rozdzielni elektrycznych, agregatów prądotwórczych, a także drogocennych zbiorów znajdujących się w archiwach, muzeach, księgarniach itp. Zwarcia elektryczne spowodowane min. wodą mogą stać się przyczyną pożaru lub wybuchu. W związku z powyższym firmy ubezpieczeniowe niejednokrotnie wręcz zalecają stosowanie tego rodzaju systemów monitorujących wycieki.

Systemy detekcji wycieku nVent RAYCHEM TraceTek umożliwiają monitorowanie również baz paliwowych (w tym w strefach EX), magazynowych a w szczególności rurociągów, zbiorników z podwójnym dnem, zbiorników jednopłaszczowych, zbiorników dwupłaszczowych jak i innych newralgicznych miejsc (zawory, pompownie itp.). Nie wszystkie systemy detekcji zapewniają tak wysoki stopień ochrony jak system nVent RAYCHEM TraceTek. Dlatego też należy rozważyć kilka ważnych powodów, dla których warto wybrać właśnie ten system.

TraceTek detekcja wycieków wody

System nVent RAYCHEM TraceTek zapewnia:

  • Szybkie wykrycie niewielkich przecieków cieczy o minimalnej wielkości kałuży od 5 cm.
  • Dokładną lokalizację miejsca wycieku na trasie przewodu detekcyjnego do 1 m długości przewodu.
  • Transmisję sygnału za pomocą wyjścia przekaźnikowego, analogowego lub za pomocą protokołu Modbus.

Możliwe jest łączenie systemów w postaci pojedynczych pętli pomiarowych lub całych systemów z wieloma pętlami o długościach od 1m do 1500 m. Główny panel dotykowy centralki jest w stanie monitorować do 250 takich pętli. Ze względu na zastosowaną metodę pomiaru, minimalna ilość cieczy wykrywanej, nie jest zależna od odległości między miejscem wystąpienia wycieku a centralą pomiarową.

Niezwykle wytrzymałe przewody sensorowe wielokrotnego lub jednorazowego użytku.

Bogate doświadczenia producenta pozwoliły na stworzenie trwałych przewodów o niewielkich rozmiarach, odpornych na korozję i ścieranie.

System modułowy zapewnia łatwe projektowanie i szybki montaż.

Montaż systemu nVent RAYCHEM TraceTek nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Standardowe długości przewodów są fabrycznie zakończone konektorami. Wystarczy połączyć wszystkie elementy systemu w całość i system jest gotowy do pracy. Analogicznie prosta jest też rozbudowa systemu.

Natychmiastowa lokalizacja wycieku.

Jeżeli przewód sensorowy lub sonda punktowa nVent RAYCHEM TraceTek jest połączona z modułem sygnalizacji i lokalizacji wycieków, to powstanie wycieku jest sygnalizowane alarmem dźwiękowym, a na wyświetlaczu urządzenia pojawia się komunikat z dokładnym odczytem odległości, na której pojawił się wyciek (dotyczy min TS12, TTDM-128). Moduł sygnalizacji i lokalizacji wycieków kontynuuje monitorowanie stanu przewodów po powstaniu wycieku i ponowne alarmuje użytkownika, jeżeli w tym samym czasie pojawi się kolejny wyciek. Urządzenie wyposażone jest w wiele funkcji diagnostycznych. Wszystkie inne informacje o zdarzeniach w pracy systemu nVent RAYCHEM TraceTek przechowywane są w jego pamięci. Dodatkowo moduł sygnalizacji i lokalizacji wycieków wyposażony jest w port komunikacyjny RS-232 lub RS-485, który można wykorzystać np. do współpracy z BMS, DCS, PLC itp.

Przeznaczenie czujników.

System nVent RAYCHEM TraceTek umożliwia detekcję następujących cieczy, w zależności od wykorzystanego przewodu sensorowego lub sondy punktowej:

  • Przewód sensorowy TT1000 służący do wykrywania cieczy przewodzących prąd szczególnie wody i glikolu.
  • Przewód sensorowy TT3000 służący do wykrywania kwasów i substancji chemicznych przewodzących prąd.
  • Przewód sensorowy TT5000 służący do wykrywania węglowodorów.
  • Przewód sensorowy TT5001 służący do wykrywania rozpuszczalników.
  • Przewód sensorowy TT7000 służący do wykrywania kwasu siarkowego, azotowego i zasad.
  • Szybka sonda punktowa dla detekcji paliw TT-FFS Fast Fuel Sensor Probe, wykrywa również paliwa na wodzie.
  • Sona punktowa cieczy i kwasów przewodzących prąd TT-FLAT-PROBE, TT-MINI-PROBE.
Przewody sensorowe detekcji wycieków