Panele alarmowe z lokalizacją wycieku do 1 metra przewodu sensorowego

TraceTek TT-TS12 centrala z ekranem dotykowym

nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12 panel dotykowy

12-calowy, kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości SVGA. Pozwala na zarządzanie i wyświetlanie informacji pochodzących z sieci maksymalnie 250 zewnętrznych obwodów wykrywania wycieków nVent RAYCHEM TraceTek. Szybki przegląd stanu kabli i wykrywania wycieków. Interaktywne i dynamiczne ekrany oraz mapy lokalizacji wycieków. Wyświetlanie lokalizacji wycieku na planie budynku, planie instalacji rurowych lub fotografii danego urządzenia, zależnie od wyboru użytkownika. Alarmy akustyczne, przekaźniki zbiorcze, interfejsy szeregowe i sieciowe jako funkcje standardowe.


TraceTek TTDM-128 główny panel alarmowy

nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 panel alarmowy

nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 to główny panel alarmowy oraz jednostka sterująca w systemach TraceTek połączonych siecią. Bezpośrednio monitoruje do 1500m przewodu detekcyjnego oraz sieć do 127 modułów TTSIM (w zależności od modułu po 150m lub 1500m przewodów detekcyjnych lub czujniki punktowe).


TraceTek TTA-SIM mini panel z brzęczykiem i przekaźnikiem alarmowym

nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM mini panel z brzęczykiem i przekaźnikiem alarmowym

nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM gotowy mini panel alarmowy z syreną 60 dB, może monitorować czujniki punktowe oraz do 150 metrów przewodu detekcyjnego. Wyposażony w alarm dźwiękowy 60 dB z przyciskiem wyciszenia. Dodatkowo posiadają styk alarmowy – bezpotencjałowy NC/NO. Wytrzymała obudowa z poliwęglanu do pracy w trudnych warunkach.


TraceTek TTSIM-1 moduł alarmowy

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 najprostszy moduł alarmowy interfejsu

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 najprostszy moduł alarmowy interfejsu który może monitorować czujniki punktowe oraz do 1500 czujników liniowych. Współpracuje tylko z TTDM-128 lub TT-TS12, nie może pracować jako pojedyncza jednostka.


TraceTek TTSIM-1A moduł alarmowy z przekaźnikiem alarmowym

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1A moduł alarmowy z przekaźnikiem alarmowym

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1A najprostszy moduł alarmowy interfejsu który może monitorować czujniki punktowe oraz do 150 czujników liniowych.


TraceTek TTSIM-2 moduł alarmowy z wyświetlaczem LCD i przekaźnikiem alarmowym

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 moduł alarmowy z wyświetlaczem LCD i przekaźnikiem alarmowym

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 moduł alarmowy interfejsu który może monitorować czujniki punktowe oraz do 150 metrów czujników liniowych. Moduł wyposażono w wyświetlacz LCD wskazujący na którym metrze wykryto wyciek.


AquiTron AT-APA panel alarmowy z lokalizacją wycieku

panel alarmowy detekcji wycieku cieczy
 • 4 niezależne obwody (strefy) pomiarowe po 100 m lub po 6 czujników punktowych
 • Kompatybilny z przewodami sensorowymi TraceTek, EcoLeak
 • Kompatybilny z czujnikami punktowymi wody oraz oleju AquiTron
 • Wykrywanie wycieków w dowolnym miejscu przewodu sensorowego i lokalizacja wycieku z dokładnością do +/- 1 m
 • 40 regionów adresowalnych
 • Wykrywa uszkodzenia przewodów sensorowych
 • Można wykryć 4 jednoczesne wycieki
 • Wyświetlacz dotykowy
 • Po 2 niezależne bezpotencjałowe styki przekaźnika dla każdego obwodu
 • Może monitorować temperaturę i wilgotność za pomocą dodatkowego czujnika
 • Integracja BACNet, Modbus TCP / IP, SNMP
 • Kompleksowe rejestrowanie zdarzeń
 • Wbudowany serwer WWW
 • Powiadomienia mail

Panele alarmowe strefowe


AquiTron AT-MZA panel alarmowy 8-strefowy po 100 m (fabrycznie zainstalowane 2 strefy)

 • Do 8 indywidualnych stref wykrywania dla wielu obszarów / pięter.
 • Monitoruje przewody sensorowe TraceTek i sondy czujnikowe AquiTron.
 • Wyjścia przekaźników alarmowych mogą sterować poszczególnymi jednostkami klimatyzacyjnymi, pompami i zaworami w oddzielnych strefach.
 • Można rozbudować od 2 do 8 stref.
 • Komunikacja wyjściowa (styki beznapięciowe na strefę).
  • wyciek / uszkodzony przewód (dwa zestawy)
  • sumaryczne uszkodzenie przewodu (jeden zestaw)
 • Wizualne i dźwiękowe, alarmy wycieku i uszkodzenia przewodu
 • Komunikacja wyjściowa (styki beznapięciowe na strefę)
 • 100 metrów dowolnego przewodu sensorowego TraceTek na strefę.
 • 10 sond wykrywających / czujniki optyczne / łączniki pływakowe / czujniki zanurzeniowe na strefę.
 • Interfejs BMS poprzez styki beznapięciowe (dedykowane przekaźniki na strefę).
 • Wskaźnik LED awarii zasilania.
 • Można podłączyć akumulator podtrzymujący zasilanie awaryjne.
 • Zasilanie 230 V AC i 12 V DC.

AquiTron AT-SZA panel alarmowy jednostrefowy do 100 m

AquiTron AT-SZA panel alarmowy - 1 strefa do 100 m
 • Do zastosowań komercyjnych / lekkich i środowiskowych.
 • Monitoruje przewody sensorowe TraceTek i sondy wody oraz oleju AquiTron.
 • Może łączyć się z BMS, pompami i zaworami elektromagnetycznymi w celu zdalnej sygnalizacji i izolacji.
 • Zdolne do monitorowania kombinacji:
  • 100 metrów dowolnego przewodu sensorowego TraceTek.
  • 10 sond / czujniki optyczne / łączniki pływakowe / czujniki zanurzeniowe.
 • Wizualne i dźwiękowe, alarmy wycieku i uszkodzenia przewodów.
 • Interfejs BMS poprzez styki bezpotencjałowe.
 • Wskaźnik LED awarii zasilania.
 • Można podłączyć akumulator podtrzymujący zasilanie awaryjne.
 • Zasilanie 230 V AC i 12 V DC.

EcoLeak Eco-6 panel alarmowy 6-strefowy po 30 m

 • 6-strefowy panel wykrywania wycieków z wbudowanym podtrzymaniem bateryjnym 24 godziny na dobę.
 • Jednocześnie wykrywa wycieki we wszystkich 6 strefach.
 • Idealnie nadaje się do małych obszarów mieszkalnych i małych zastosowań komercyjnych.
 • Kompaktowa konstrukcja nadaje się do montażu w szafach użytkowych, zakładach i kotłowniach, łazienkach, kuchniach oraz tacach ociekowych klimatyzacji / klimakonwektorów.
 • Indywidualny wyświetlacz LED wycieku i uszkodzenia przewodu dla każdej strefy.
 • Alarmy wycieku i uszkodzenia przewodu (usterki).
 • Przekaźniki alarmowe do wycieku, uszkodzenia przewodu / utraty zasilania do podłączenia do BMS, automatycznego dialera lub systemu automatyki domowej.
 • Praca w zakresie od 110 do 240 V AC.
 • Nadaje się do wykrywania wycieków wody, paliw węglowodorowych i chemikaliów za pomocą przewodów sensorowych lub sond punktowych.
 • 30 metrów dowolnego przewodu sensorowego EcoLeak lub TraceTek na strefę.
 • 4 sondy detekcyjne / czujniki optyczne / czujniki zanurzeniowe na strefę.
 • Komunikacja wyjściowa:
  • Styki beznapięciowe, dwie przecieki i jedna usterka (uszkodzenie przewodu / awaria zasilania).
 • Alarm dźwiękowy 90 dB przy 10 cm


EcoLeak Eco-1 panel alarmowy jednostrefowy do 30 m

 • Ekonomiczna, kompaktowa konstrukcja nadaje się do instalacji w pomieszczeniach technicznych, kotłowniach, łazienkach i tacach ociekowych klimatyzacji / klimakonwektorów.
 • Praca w zakresie od 110 do 240 V AC.
 • Nadaje się do wykrywania wody, paliw węglowodorowych i chemikaliów za pomocą przewodu sensorowego lub sond punktowych.
 • Zdolne do monitorowania kombinacji:
  • 30 metrów dowolnego kabla wykrywającego TraceTek lub Eco-Leak.
  • 4 sondy detekcyjne / czujniki optyczne / czujniki zanurzeniowe.
 • Alarmy wycieku i przerwania przewodu (usterki).
 • Wskaźniki stanu, LED: zasilanie, wyciek i uszkodzenie przewodu.
 • Komunikacja wyjściowa:
  • styki beznapięciowe, jeden wyciek i jeden błąd (uszkodzenie przewodu / awaria zasilania).
 • Alarm dźwiękowy 90dB przy 10 cm.

AquiTron AT-OSP panel alarmowy 4-strefowy dla 4 czujników optycznych OFS, OIS

AquiTron AT-OSP to 4-strefowy panel przeznaczony do użytku z czujnikami optycznymi AT-OFS i AT-OIS do wykrywania oleju napędowego, oleju / płynu hydraulicznego, olejów smarnych i wielu innych cieczy przewodzących, zapewniając wizualną i dźwiękową sygnalizację wystąpienia wycieku. Panel posiada 2 zestawy beznapięciowych styków alarmowych DPDT do podłączenia do innych zewnętrznych urządzeń alarmowych, BMS i PLC.

 • Natychmiastowe wykrywanie olejów opałowych, chemikaliów i wody.
 • Zastosowania obejmują generatory, magazyny oleju i zbiorniki, obszary zakładów, zapory, tace ociekowe i wpusty podłogowe.
 • Wykorzystuje sprawdzoną w branży technologię czujników optycznych do szybkiego i dokładnego wykrywania.
 • Możliwość przykręcenia do dna rury w systemie rurowym (rura dwuścienna lub zbiornik o podwójnych ściankach)
 • Może być przykręcony z boku zbiornika w celu wskazania wysokiego poziomu

TraceTek TTC-1 moduł alarmowy

nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1 prosty moduł dla wykrywania i sygnalizacji wycieków

Moduł nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1 oferuje niedrogą opcję wykrywania wycieków cieczy. Jest przeznaczony do użytku z dowolnym przewodem sensorowym TraceTek i może być zintegrowany z różnymi systemami monitorowania. Moduł TTC-1 zawiera trzy zestawy styków przekaźnikowych, które mogą być używane do zdalnej sygnalizacji i sterowania innymi urządzeniami.


TraceTek TT-FLASHER-BE niezależna lampa sygnalizacyjna EX

nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLASHER-BE niezależna lampa sygnalizacyjna EX

nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLASHER-BE jest niedrogim, zasilanym bateryjnie urządzeniem, które emituje łatwy do zauważenia migający sygnał świetlny za każdym razem, gdy przewód sensorowy TraceTek lub sonda wykryją nieszczelność. Ponieważ jest to urządzenie całkowicie autonomiczne i nie wymaga żadnych zewnętrznych połączeń, jego instalacja jest prosta i niedroga.


Akcesoria do modułów alarmowych

TraceTek PROTONODE-RER wieloprotokołowa brama dla BMS

nVent RAYCHEM TraceTek PROTONODER-RER wieloprotokołowa brama dla BMS

nVent RAYCHEM ProtoNode to zewnętrzna, wysokowydajna, wieloprotokołowa brama dla klientów potrzebujących translacji protokołów między systemami zarządzania budynkiem (BMS) przy użyciu BACnet® lub Metasys® N2 a kontroleram Raychem Tracetek C910-485, ACS-30 lub TTSIM.


TraceTek TT-NRM-BASE interfejs komunikacyjny

nVent RAYCHEM TraceTek TT-NRM-BASE to jednostka bazowa

nVent RAYCHEM TraceTek TT-NRM-BASE to jednostka bazowa z zasilaczem, interfejsem komunikacyjnym, szyną DIN i blokami końcowymi oraz przekaźnikowym modułem wyjściowym. Moduł przekaźnikowy zawiera 2 niezależnie adresowalne przekaźniki. Pasuje do paneli wykrywania nieszczelności nVent RAYCHEM Tracetek TTDM-128 lub TT-TS12.


TraceTek TT-TAR przetwornik analogowy 4-20mA

nVent RAYCHEM TraceTek TT-TAR przetwornik analogowy 4-20 mA

nVent RAYCHEM TraceTek TT-TAR przetwornik analogowy 4-20 mA do stref zagrożonych wybuchem (Ex) wykorzystuje pętlę prądową z pomieszczenia sterowni do monitorowania przewodów sensorowych lub czujników.


TrraceTek TTTE-XAL alarm dźwiękowy 95 dB

nVent RAYCHEM TraceTek TTE-XAL alarm dźwiękowy

nVent RAYCHEM TraceTek TTE-XAL alarm dźwiękowy w obudowie. Zasilanie 24V AC/DC, głośność 95 decybeli. Może być stosowany z prostym modułem detekcji wycieku TTC-1.


AquiTron AT-RAP alarm dźwiękowy 90 dB

Alarm zalania wodą

Zdalny panel dźwiękowy AT-RAP współpracuje ze wszystkimi panelami wykrywania wycieków AquiTron i TraceTek. AT-RAP zawiera sygnalizację dźwiękową i wizualną (LED), gdy na module nadrzędnym obecny jest alarm. Posiada przycisk do wyciszenia alarmu dźwiękowego.