nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLASHER-BE jest niedrogim, zasilanym bateryjnie urządzeniem, które emituje łatwy do zauważenia migający sygnał świetlny za każdym razem, gdy przewód sensorowy TraceTek lub sonda wykryją nieszczelność. Ponieważ jest to urządzenie całkowicie autonomiczne i nie wymaga żadnych zewnętrznych połączeń, jego instalacja jest prosta i niedroga.

Iskro bezpieczny i przystosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

TT-FLASHER-BE działa na dwie baterie alkaliczne „AA” o długiej żywotności. Ponieważ dostępne napięcie jest ograniczone do 3,3 V a przewody sensorowe i sondy TraceTek wymagają bardzo ograniczonej ilości energii, urządzenie to jest zatwierdzone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Przewód sensorowy, sondy, zworki i sam TTFLASHER-BE mogą być instalowane w większości stref zagrożonych wybuchem (szczegóły w sekcji dotyczącej zatwierdzeń). TT-FLASHER-BE może monitorować dowolny przewód sensorowy z rodziny TraceTek, w tym nVent RAYCHEM TT3000, TT5000, TT5001 i TT7000. Urządzenie będzie również monitorować szybko działającą sondę do wykrywania paliwa nVent RAYCHEM TT-FFS. Nie jest wymagane stosowanie zewnętrznych barier ochronnych zenera; przewód sensorowy lub sondy są podłączane bezpośrednio do TT-FLASHER-BE.

Wyłącznie sygnalizacja wizualna

TT-FLASHER-BE zapewnia prostotę obsługi na najwyższym poziomie: Migające CZERWONE światło wskazuje, że wykryto wyciek. Nie ma żadnych zewnętrznych sygnałów przekaźnikowych ani połączeń z innymi systemami alarmowymi. Przycisk TEST pozwala na łatwe sprawdzenie napięcia baterii i integralności przewodów sensorowych.

TT-FLASHER-BE będzie sygnalizował stan słabej baterii podwójnym błyskiem przez około 1 miesiąc, zanim napięcie baterii spadnie do poziomu niemożliwego do wykorzystania. Baterie powinny być jednak wymieniane w ramach corocznego harmonogramu konserwacji profilaktycznej.

nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLASHER-BE niezależna lampa sygnalizacyjna EX

Kompromis: prostota vs. czynniki ludzkie

Ponieważ TT-FLASHER-BE został zaprojektowany tak, aby był widoczny dla operatora, nie jest on odpowiedni dla wszystkich instalacji. Nie przewidziano styków przekaźnikowych ani innych środków zdalnej sygnalizacji alarmu. Aby system był skuteczny, urządzenie TT-FLASHER-BE musi być widoczne, a personel obiektu musi zareagować na sygnał wizualny. Podobnie w przypadku całkowitego rozładowania baterii, TT-FLASHER-BE nie będzie w stanie sygnalizować wycieku.

WARIANTY

  • P000000837 – TT-FLASHER-BE – zasilanie bateryjne, lampa sygnalizacyjna, EX

PLIKI