Moduł przekaźnika sieciowego nVent RAYCHEM Tracetek TTNRM umożliwia dodanie do 320 indywidualnych przekaźników alarmowych do sieci wykrywania wycieków nVent RAYCHEM Tracetek TTDM-128 lub TT-TS12. TT-NRM komunikuje się z TTDM-128 lub TT-TS12 za pomocą tej samej sieci RS-485, która jest używana w TTSIM. TT-NRM może być zainstalowany w wielu różnych konfiguracjach, co daje wiele możliwości rozmieszczenia systemu wykrywania wycieków.

Możliwość rozbudowy

TT-NRM jest dostarczany jako jednostka podstawowa (z zasilaczem, interfejsem komunikacyjnym, szyną DIN i blokami końcowymi) oraz oddzielne moduły przekaźnikowe. Każdy moduł przekaźnikowy zawiera 2 niezależnie adresowalne przekaźniki. Na każdej jednostce bazowej można zainstalować do 16 modułów przekaźnikowych, a do jednej TTDM-128 lub TT-TS12 można podłączyć do 10 jednostek bazowych. Sieć wykrywania wycieków można rozbudować w dowolnym momencie przy minimalnym nakładzie pracy.

Uniwersalność

TT-NRM może być instalowany w dużych panelach lub montowany na ścianie w swojej własnej, opcjonalnej obudowie. TT-NRM mogą być umieszczone centralnie z TTDM-128 lub TT-TS12, lub rozmieszczone w całej sieci wykrywania wycieków w celu zminimalizowania kosztów okablowania. TT-NRM może być używany do obsługi zaworów, sterowania alarmami dźwiękowymi lub wizualnymi, lub do interfejsu z innymi systemami sterowania.

nVent RAYCHEM TraceTek TT-NRM-BASE to jednostka bazowa

WARIANTY

  • E03411-000 – TT-NRM-BASE – Jednostka podstawowa z zasilaczem, interfejsem komunikacyjnym i 1 przekaźnikowym modułem wyjściowym (2 przekaźniki).
  • A22673-000 – TT-NRM-2RO – Moduł wyjść przekaźnikowych z 2 przekaźnikami.

PLIKI