Centrala z ekranem dotykowym TT-TS12 udostępnia graficzny interfejs użytkownika do zarządzania i wyświetlania informacji z sieci maks. 250 obwodów wykrywania wycieków nVent RAYCHEM TraceTek. Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 12″ i wysokiej rozdzielczości SVGA wyposażony został w przemysłowy ekran dotykowy do współpracy z użytkownikiem i do sterowania systemem. Centralka TT-TS12 zbiera informacje z sieci modułów czujników lub bezprzewodowych nadajników kratowych nVent RAYCHEM TraceTek. Stan wszystkich przewodów i sond wykrywających wycieki wyświetlany jest w podsumowaniu na najwyższym poziomie, szczegóły wybranego kanału są natomiast widoczne po pojedynczym dotknięciu ekranu. Na wyświetlaczu prezentowane są interaktywne, dynamiczne mapy lokalizacji wycieków wraz z informacjami dodatkowym. Lokalizacja wykrytego wycieku oznaczana jest przy pomocy migającej ikony umieszczonej na planie piętra, układzie rurociągu lub na zdjęciu konkretnego urządzenia wedle uznania użytkownika. Do standardowych funkcji należą alarmy dźwiękowe, przekaźniki sumujące, interfejsy danych szeregowych i sieci IP.

TT-TS12 zapewnia ogromną elastyczność w zakresie możliwości rozmieszczenia systemu i możliwości monitorowania.

Moduł dopuszczony jest do pracy w zwykłych strefach, natomiast czujniki mogą pracować w strefach zagrożonych wybuchem przy zastosowaniu TT-ZENER-BARRIER.

nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12 panel dotykowy

GRAFICZNE WYŚWIETLANIE LOKALIZACJI WYCIEKÓW

Odpytywanie modułu interfejsu czujników (TT-SIM) bądź bezprzewodowego nadajnika kratowego (TT-702) odbywa się non stop. Po wykryciu wycieku centralka TT-TS12 wyświetla jego lokalizację wraz z nazwą raportującego kanału oraz odległością na przewodzie w stopach lub metrach. Informacja o lokalizacji wycieku służy również do umiejscowienia migającej ikony „wycieku” (LEAK) na tle obrazu ustawionego przez użytkownika. Obrazem może być plan kondygnacji przedstawiający miejsce instalacji przewodu sensorowego, plan rurociągu lub zbiorników, albo zdjęcie konkretnego urządzenia. Punkty mapowania wprowadzane w czasie konfiguracji i odbioru stanowią odniesienie przy wyświetlaniu lokalizacji wycieku. Wprowadzanie i edycja punktów mapowania przebiega bardzo sprawnie. Intuicyjne czynności (gesty) powiększania i przesuwania obrazu umożliwiają szybkie zidentyfikowanie miejsca wycieku, a co za tym idzie niezwłoczne podjęcie działań zaradczych.

Obrazy tła w standardzie JPEG lub podobnym przesyłane są z komputera PC użytkownika do centralki TT-TS12 za pośrednictwem pamięci USB. Centralka TT-TS12 umożliwia zapamiętanie maks. 250 obrazów (z których każdy może zawierać do 100 punktów mapowania), zatem możliwe jest objęcie obwodów składających się z wielu odgałęzień czy złożonych układów przewodów, tak by obsłużyć lokalizacje wycieków również w przyszłości.

ELASTYCZNE OPCJE INTERFEJSU

Wszystkie moduły TT-TS12 posiadają wbudowany interfejs szeregowy Modbus RTU z możliwością konfiguracji przepływności i portu. Interfejs Modbus/TCP obsługiwany jest przez jeden z dwóch portów Ethernet. TraceTek publikuje pełne mapy rejestrów Modbus i zapewnia wsparcie w zakresie programowania dla integratorów systemów. Ponieważ systemem operacyjnym centralki TT-TS12 jest Windows CE, obsługiwane są opcje zdalnego dostępu oparte na systemie Windows. Możliwy jest podgląd i obsługa centralki TT-TS12 ze zdalnego komputera przez sieć LAN lub internet.

W niektórych instalacjach powiadomienia i reakcje na alarm zostają przeniesione do systemu zarządzania budynkiem (BMS) bądź innego systemu zarządzającego. W takich przypadkach może wystarczyć centralka TT-TS12 typu „tylko grafika i dane“. W innych zastosowaniach potrzebny będzie lokalny alarm akustyczny i minimalny zestaw styków przekaźników. Dostępny jest uproszczony moduł dodatkowy (TT-TS12-ADAM 4069) zawierający 8 programowalnych przekaźników. Domyślnie trzy pierwsze przekaźniki przeznaczone są do sterowania akustycznym urządzeniem sygnalizacyjnym, wykrywaniem wycieków oraz obsługi sygnałów nieprawidłowości. Pozostałych 5 przekaźników jest programowalnych i może służyć do sterowania lokalnymi pompami czy zaworami bądź dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi, albo też stanowić dodatkowe wejścia cyfrowe do systemu głównego. W razie potrzeby można zainstalować dodatkowe przekaźniki. Ogólnodostępne, przemysłowe urządzenia we / wy umożliwiają systemowi obsługę setek przekaźników. Możliwe jest podzielenie każdego obwodu sensorowego na 10 obszarów i przypisanie każdemu z nich innego przekaźnika.

PAMIĘĆ SYSTEMOWA OBEJMUJĄCA NAWET 5000 ZDARZEŃ, ŁATWA ARCHIWIZACJA OFF-LINE ORAZ AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

TT-TS12 dysponuje rozbudowaną historią zdarzeń przechowywaną w nieulotnej wewnętrznej pamięci. Zdarzenia mogą być filtrowane według numeru kanału i rodzaju zdarzenia, a także sortowane chronologicznie. Możliwe jest przewijanie w górę i w dół listy zdarzeń w zakresie wybranych zdarzeń lub ram czasowych. Możliwe jest kopiowanie całej historii zdarzeń w formacie XML do pamięci USB, co ułatwia to analizę danych przy pomocy programu Excel w komputerze PC. W pamięci USB można również zapisać pełną konfigurację obejmującą znaczniki SIM (moduł przewodów sensorowych), znaczniki obszaru, przypisanie przekaźników oraz inne parametry konfiguracyjne.

Aktualizacje oprogramowania dostępne będą w lokalnym przedstawicielstwie handlowym TraceTek.

Aktualizację oprogramowania można wprowadzić do centralki TT-TS12 z pamięci USB, posługując się odpowiednim hasłem zabezpieczającym.

BEZPIECZNA OBSŁUGA

Centralka TT-TS12 zapewnia wielopoziomowe zabezpieczenie hasłem. Zawsze widoczne są uproszczony ekran wycieków oraz ekrany stanów. Opcje konfiguracji chronią hasła na dwóch poziomach w zależności od potencjalnego wpływu na całościowe działanie systemu.

Po zaniku i powrocie zasilania następuje automatyczne ponowne uruchomienie. System powraca do poprzedniego stanu, co oznacza, że sygnalizowane są aktywne alarmy, które nie zostały skasowane oraz alarmy, które wystąpiły w czasie braku zasilania.

RÓŻNE KONFIGURACJE

Centralka TT-TS12 może być zamówiona jako obudowa dostępna w różnych konfiguracjach: bez modułów SIM, z maks. czterema modułami SIM-1 lub czterema SIM-1A. Wszystkie obudowy TT-TS12 są wyposażone w:

 • ekran dotykowy TT-TS12,
 • moduł TT-TS12-ADAM 4069,
 • moduł TT-TS12-RS482/485-CNVRTR,
 • moduł TT-TS12-120/230 VAC-PWR SUPPLY,
 • port USB na płycie czołowej oraz brzęczyk.

Dostępny jest kołnierz ozdobny do niemal płaskiego montażu obudowy TT-TS12. Ponieważ pewne zastosowania wymagają indywidualnego montażu, panel ekranu dotykowego TT-TS12 i powiązane wyposażenie można zamówić osobno.

FUNKCJE OGÓLNE

 • Maks. wielkość sieci – liczba obwodów wykrywania wycieków: 250
 • Dokładność: ±0,1% długości obwodu
 • Jednostki: Stopy, metry lub strefy
 • Język wyświetlania menu: Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, japoński i koreański
 • Rodzaj / wielkość wyświetlacza: Ekran ciekłokrystaliczny SVGA TFT / przekątna 307,3 mm (12,1″)
 • Montaż: Podtynkowy lub natynkowy; w panelu lub szafie aparaturowej
 • Parametry środowiskowe:
  • Temperatura przechowywania –20 ÷ +60°C
  • Temperatura pracy –20 ÷ +60°C
  • Wilgotność względna 10 – 95% przy temperaturze +40°C, bez kondensacji
 • Stopień ochrony płyta czołowa: NEMA4, IP65; obudowa NEMA1, IP10
 • Interfejsy Przekaźniki:
  • poprzez moduły ADAM 4069 z krotnością 8 (maks. 5 modułów)
  • poprzez moduły TT-NRM z krotnością 2 (maks. 320 modułów)
 • Port sieciowy RS-485 (2-żyłowy) złącze D-Sub 9-stykowe, Ethernet złącze RJ41

DOSTĘPNE WARIANTY

 • 1244-015331 – TT-TS12-E-PANEL-0 – bez modułu SIM
 • 1244-015332 – TT-TS12-E-PANEL-S1-1 – z modułem TTSIM-1 x 1 szt
 • 1244-015333 – TT-TS12-E-PANEL-S1-2 – z modułem TTSIM-1 x 2 szt
 • 1244-015334 – TT-TS12-E-PANEL-S1-3 – z modułem TTSIM-1 x 3 szt
 • 1244-015335 – TT-TS12-E-PANEL-S1-4 – z modułem TTSIM-1 x 4 szt
 • 1244-015336 – TT-TS12-E-PANEL-S1A-1 – z modułem TTSIM-1A x 1 szt
 • 1244-015337 – TT-TS12-E-PANEL-S1A-2 – z modułem TTSIM-1A x 2 szt
 • 1244-015338 – TT-TS12-E-PANEL-S1A-3 – z modułem TTSIM-1A x 3 szt
 • 1244-015339 – TT-TS12-E-PANEL-S1A-4 – z modułem TTSIM-1A x 4 szt

KOMPONENTY

 • P000000777 – TT-TS12 – 12-calowy kompletny kontroler ekranu dotykowego / Network Master 24 Vdc / oprogramowanie TraceTek
 • P000000944 – TT-TS12-120/230 Vac-PWR SUPPLY – Zasilacz 24 VDC na szynę DIN
 • P000000943 – TT-TS12-USB EXTENSION – Pojedynczy port, przelotowe gniazdo USB i kabel
 • P000000779 – TT-TS12 RS232 SERIAL CABLE – DB-9 do poluzowania przewodu adaptera
 • P000000949 – TT-TS12 RS232/RS485-CNVRTR – Konwerter RS232 na RS485 do montażu na szynie DIN
 • P000000947 – TT-TS-12-BUZZER – Brzęczyk instalowany przed panel kompatybilny z TS12
 • P000000942 – TT-TS12-ADAM4069 – Moduł przekaźników na szynę DIN do systemu TS12
 • P000000780 – TT-TS12-TRIM-FLANGE – Kołnierz ozdobny do półpłaskawego montażu ściennego TT-TS12-PANEL

PLIKI