Moduł nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1 oferuje niedrogą opcję wykrywania wycieków cieczy. Jest przeznaczony do użytku z dowolnym przewodem sensorowym TraceTek i może być zintegrowany z różnymi systemami monitorowania. Moduł TTC-1 zawiera trzy zestawy styków przekaźnikowych, które mogą być używane do zdalnej sygnalizacji i sterowania innymi urządzeniami.

Wszystkie połączenia okablowania można łatwo wykonać za pomocą listwy zaciskowej uformowanej w podstawie modułu. Moduł można skonfigurować tak, aby resetował się automatycznie po usunięciu wycieku lub wymagał ręcznego resetowania za pomocą przycisku znajdującego się w obudowie. Moduł TTC-1 zawiera regulacje czułości przewodu sensorowego i czas opóźnienia przed zadziałaniem przekaźnika alarmu wycieku.

Moduł TTC-1 zapewnia oddzielne przekaźniki dla alarmów wycieków i alarmów usterek. Przekaźnik wycieku ma dwa zestawy styków, więc może być używany zarówno do ogłaszania alarmu, jak i do bezpośredniego sterowania połączeniem z urządzeniami lokalnymi. Jednak system nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających ciągłego przełączania. Alarm uszkodzenia przewodu sensorowego monitoruje integralność przewodu sensorowego i przewodu połączeniowego i wyłączy się w przypadku utraty ciągłości. Ten przekaźnik usterek jest normalnie zasilany, więc będzie również sygnalizował utratę zasilania.

Moduł TTC-1 może być instalowany w bezpiecznych lokalizacjach wewnętrznych. Jego niewielkie rozmiary pozwalają na montaż w ścianach lub za pomocą TTC-DRC na szynie DIN.

APLIKACJE

TTC-1 idealnie nadaje się do łatwej integracji ze scentralizowanymi systemami monitorowania dużych obiektów. Typowe zastosowania obejmują monitorowanie wycieków z pojedynczych elementów wyposażenia, takich jak centrale klimatyzacyjne, maszyny chłodzone wodą, pojedyncze zbiorniki, pompy, studzienki ściekowe lub inne miejsca, w których używany jest przewód sensorowy RAYCHEM TraceTek o pojedynczej długości.

nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1 prosty moduł dla wykrywania i sygnalizacji wycieków

WARIANTY

  • 698897-000 – TTC-1 – jednokanałowy moduł alarmowy bez lokalizacji, 12–24 VAC, 15–24 V DC

AKCESORIA

  • 062825-000 – TTC-DRC – zacisk na szynę DIN do modułu TTC-1

PLIKI

TTC-1 moduł czujnikowy ze stykami przekaźnikowymi