Panel nVent RAYCHEM TTDM-128 bezpośrednio monitoruje maksymalnie do 1500 m przewodu sensorowego i sieć składającą się do 128 modułów podrzędnych TraceTek. Moduły podrzędne mogą stanowić kombinację modułów interfejsu czujników TT-SIM, modułów przekaźnikowych TT-NRM lub dodatkowych modułów TTDM-128. Dzięki możliwości pracy w sieci, TTDM-128 zapewnia ogromną elastyczność w zakresie możliwości rozplanowania systemu i nadzorowania.

W momencie wykrycia cieczy na którymkolwiek z czujników, TTDM-128 uruchamia alarm, zamyka styki przekaźnika, zapala diodę LED na panelu przednim i wyświetla wskazanie obwodu oraz lokalizację wycieku na wyświetlaczu alfanumerycznym. Zdarzenie wykrycia wycieku jest zapisywane w nieulotnym pliku rejestru zdarzeń. Wszystkie informacje o stanie i zdarzeniach są dostępne za pośrednictwem klawiatury na panelu przednim lub komunikacji cyfrowej RS232/RS485 Modbus do komputera głównego, sterownika lLC lub systemu automatyki zakładu/ budynku.

Każdy obwód czujnikowy wykrywa, lokalizuje i śledzi wycieki niezależnie od innych obwodów podłączonych do TTDM-128. Nie występuje utrata czułości ani konieczność ponownego przygotowania układu po wykryciu pierwszego wycieku. Jedyną wymaganą kalibracją w terenie jest proste wskazanie miejsca zainstalowania czujników.

nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 panel alarmowy

CECHY KONSTRUKCYJNE

 • Cechy konstrukcyjne
 • Możliwość śledzenia wielu zdarzeń dla maksymalnie 128 niezależnych obwodów czujnikowych.
 • Sumaryczne styki przekaźnikowe, diody LED stanu, wyświetlacz informacyjny LCD na panelu TTDM-128.
 • Standardowe tryby interfejsu zewnętrznego obejmują: styki bezpotencjałowe oraz komunikację Modbus RS232/ RS485. Dostępna jest opcja wyjścia analogowego 4-20 mA.
 • Historia zdarzeń dostępna z panelu przedniego lub przez złącze szeregowe, umożliwiająca ustalenie typu zdarzenia, czasu, lokalizacji i innych parametrów dla wszystkich zdarzeń z czujnika lub regulacji i interwencji użytkownika.
 • Poziomowe zabezpieczenie hasłowe możliwości wprowadzania zmian w ustawieniach.
 • Regulowana czułość i możliwość wyboru jednostek pomiarowych.
 • Pamięć nieulotna dla historii zdarzeń, ustawień i konfiguracji sieci .
 • Pełna zdalna obsługa i nadzór poprzez komunikację Modbus.

PRZYKŁADOWY UKŁAD SIECI TRACETEK

DOSTĘPNE WARIANTY

 • P000000091 – TTDM-128 – Główny panel alarmowy, zasilanie 115 / 230 Vac
 • P000000092 – TTDM-128-24 – Główny panel alarmowy, zasilanie 24 Vac/dc

KOMPONENTY

 • E03411-000 – TT-NRM-BASE – Sieciowy moduł przekaźnikowy, jednostka podstawowa z 1 przekaźnikowym modułem wyjściowym
 • A22673-000 – TT-NRM-2RO – Moduł wyjść przekaźnikowych do TT-NRM, 2 przekaźniki na moduł
 • 688779-000 – TTDM-4/20 – 4-20 karta wyjść analogowych dla TTDM
 • 217831-000 – TTDM-UI – Zapasowa płyta interfejsu użytkownika dla TTDM
 • 151299-000 – TTDM-SI – Wymienna wewnętrzna karta SI dla TTDM
 • 860899-000 – MT200/TTDM-UNIV-PWR-SPPLY – Zasilacz zastępczy TTDM-128 (115/230 Vac)
 • 472315-000 – TTDM-PS24 – Zasilacz zastępczy TTDM-24, TTDM-PLUS-24 (24 V)
 • 521517-000 – TTDM-MB – Zamienna płyta główna TTDM-128

PLIKI