Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Budowa modułowa, przykładowe schematy

nVent RAYCHEM TraceTek to wszechstronny system modułowy z wymiennymi komponentami, które można skonfigurować na wiele różnych sposobów. Standardowe długości przewodów sensorowych nVent RAYCHEM TraceTek wyposażone są w złącza które łączy się bez specjalnych narzędzi, co ułatwia modyfikację lub konfigurację i rozbudowę systemu w przyszłości. Asortyment paneli i modułów alarmowych oraz komponentów modułowych pozwala na dostosowanie układu do ogromnej ilości aplikacji.

Przewód czujnikowy z złączami

Poniższy przewodnik przedstawia typowe niewielkie konfiguracje systemów nVent RAYCHEM TraceTek. Więcej informacji znajduje się kartach katalogowych i instrukcjach.


Pokrycie małego obszaru - system podstawowy

Prosty, ekonomiczny system TraceTek służy do monitorowania małych obszarów i stanowi niezależną instalację przeznaczoną dla wydzielonego obszaru lub procesu. Taki rodzaj systemu sprawdza się przy niezależnym powiadamianiu o alarmie lub bezpośrednim sterowaniu urządzeniem. Jest oparty np. na module alarmowym nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1 lub TTA-SIM.

Przekaźniki alarmowe w module TTC-1 mogą być wykorzystywane do sterowania urządzeniami (np. zamykaniem zaworu), powiadamiania o alarmie i / lub sygnalizowania alarmu do systemu hosta. Przewód sensorowy można ułożyć w taki sposób, aby zapewnić pełne wykrywanie wycieków pod pompami, dookoła zbiorników, w kotłach, piwnicach itp.

Na przykładzie po prawej stronie mamy dodatkowo zastosowany modułowy przewód przedłużający TT-MJC, który pozwala na umieszczenie panelu alarmowego w miejscu oddalonym od przewodu sensorowego, monitorowanego obszaru. Na tym przykładzie zastosowano również panel alarmowy TTA-SIM z wbudowanym sygnalizatorem dźwiękowym.

Sygnalizacja wycieku w pomieszczeniu


System z rozgałęzieniem TT-MBC

Składa się z następujących podstawowych części:

 • panel lub moduł alarmowy
 • przewód przyłączeniowy (między modułem a monitorowanym obszarem) TT-MLC
 • modułowy przewód przedłużający TT-MJC
 • rozgałęzienie modułowe TT-MBC
 • kable czujnikowe
 • zakończenie modułowe TT-MET
 • akcesoria, takie jak: klipsy i identyfikator

Każda z dwóch odnóg w rozgałęzieniu modułowym TT-MBC jest dodatkowo "separatorem obszaru". Każda z nich symuluje 4,5 metra przewodu sensorowego, należy to uwzględnić projektując system i dopierając odpowiedni panel lub moduł alarmowy.

monitorowanie wycieku


Pokrycie obszaru w paru pomieszczeniach

Bardziej zaawansowane systemy są skonstruowane w taki sposób, aby pokryć większe obszary. Zapewniają lokalizowanie wycieków dzięki wykorzystaniu odpowiedniego modułu alarmowego. Na poniższym rysunku przedstawiono system rozległy z wieloma obwodami wykrywania wycieków, monitorowany przez panel alarmowy TTSIM-2. Do utworzenia wielu obwodów sensorowych użyto modułowego rozgałęźnika obwodów TT-MBC. Separator odległości TT-WL-4.5M posłużył do zasymulowania dodatkowej długości przewodu w obwodzie którego wartość wynosi 4,5 metra.

Rysunek przedstawia mapę systemu utworzoną po instalacji. Ponumerowane punkty referencyjne (np. oznaczenie 125 na rysunku) oznaczają odległość lokalizacji wycieku obserwowaną w każdym punkcie procesu mapowania. Podczas wycieku mapa systemu umożliwia łatwe określenie odległości lokalizacji wycieku na panelu alarmowym TTSIM-2 w odniesieniu do określonej części obwodu wykrywania wycieków.

Na poniższym rysunku "A" oznacza miejsce, w którym obwód sensorowy przechodzi do nowego pomieszczenia; w miejscu tym stosowany jest separator odległości. Separator odległości symuluje przewód sensorowy o długości 4,5 metra, zatem mapa systemu pokaże wyraźny podział między oddzielnymi obszarami.

"B" przedstawia odgałęzienie w obwodzie sensorowym w którym zastosowano rozgałęzienie modułowe TT-MBC. Każde z odejść również tak jak separator obszaru TT-WL-4.5 symuluje przewód sensorowy o długości 4,5 metra celem uzyskania wyraźnego podziału na obszary. Projektując system z rozgałęzieniem TT-MBC należy odjąć 9 metrów przewodu sensorowego od długości obwodu sensorowego jaką może obsłużyć dany panel lub moduł alarmowy. Liczba odgałęzień jest ograniczona tylko długością obwodu sensorowego.

detekcja wycieków w paru pomieszczeniach


Ogromne możliwości systemu

Zakres możliwości systemu są ogromne, na przykład:

 • panel alarmowy TraceTek TT-TS12 może monitorować do 246 modułów TTSIM,
 • panel alarmowy TTDM-128 do 128 modułów TTSIM.

Z czego każdy:

 • moduł TTSIM-1 może monitorować po 1500 m przewodu sensorowego,
 • moduł TTSIM-1A i TTSIM-2A po 150 m przewodu sensorowego. 

detekcja wycieku

pixel