Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Wskazówki montażowe przewodów sensorowych

 

Strona w budowie

 

 

Montaż przewodu sensorowego na podłodze

 

Montaż przewodu sensorowego w tacy ociekowej

 

 

 

Montaż przewodu sensorowego na rurach podwieszanych

Detekcja wycieków wody z rury podwieszanej

W przypadku stosowania do monitorowania rur podwieszanych lub montowanych w stojaku przewody sensorowe muszą być przymocowane do systemu rur w najniższym punkcie, w którym jakikolwiek wyciek cieczy wycieknie z systemu rur. Zwykle będzie to pozycja godziny 6 na poziomych przewodach rurowych.

W szczególności należy zwrócić szczególną uwagę na wsporniki rur, łączniki, trójniki, zawory i inne elementy złączne. Instalator jest odpowiedzialny za takie ułożenie kabla, aby jakikolwiek wyciek kapał na kabel.

W niektórych instalacjach materiały lub konstrukcje znajdujące się pod systemem rur mogą być tak krytyczne lub cenne, że oprócz czujnika należy rozważyć zastosowanie systemu tac ociekowych.

  • Przewód powinien przebiegać wzdłuż dna rury, montaż za pomocą opasek zabezpieczających, aby unieruchomić go w pozycji na godzinie 6. 
  • Jedna opaska powinna być używana co 300 do 450 mm wzdłuż rury, z dodatkowymi opaskami na złączkach lub łukach, w razie potrzeby.

Na każdym złączu kablowym należy przewidzieć pętlę serwisową. Rurką termokurczliwą zabezpiecza się złącza dla przewodów TT5000, TT5001, TT7000.

Ważne: Obowiązkiem instalatora jest prawidłowe ułożenie przewodu sensorowego. przewód musi wyznaczać najniższy punkt rury lub złączek, tak aby jakikolwiek ciecz wyciekająca z rury lub złączek kapała na powierzchnię kabla. Przewód nie powinien być umieszczany na górnej lub bocznej powierzchni rury. 

Montaż przewodu sensorowego w zbiorniku

 

Montaż przewodu sensorowego w rurze dwuściennej

 

Montaż przewodu sensorowego w ziemi wzdłuż rurociągu

 

Montaż przewodu sensorowego w ziemi pod zbiornikiem

 

 

 

pixel