Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Wytyczne systemu detekcji wycieków wody z modułem dotykowym i lokalizacją wycieku do 1 metra

Wytyczne systemu detekcji wycieków wody

Dostarczyć kompletny system, w tym cyfrowe elektroniczne moduły alarmowe i lokalizacyjne, modułowe przewody sensorowe i sondy punktowe do wykrywania wody, akcesoria pomocnicze wyprodukowane przez nVent jako znany system wykrywania i lokalizacji wycieków cieczy firmy nVent RAYCHEM TraceTek.


PRZEWÓD SENSOROWY

System powinien być dostarczony z wstępnie podłączonym przewodem czujnikowym w jego komponenty z plastikowymi złączami przyłączeniowymi. W większości przypadków przewód sensorowy można czyścić na miejscu wilgotną szmatką. Przewód sensorowy powinien być odporny na wszystkie płyny występujące w wyznaczonych obszarach, tak aby można go było ponownie użyć po wysuszeniu i wyczyszczeniu. Przewód sensorowy i wszystkie łączące przewody połączeniowe i przedłużające powinny spełniać wymagania klasy 2 dla LSF (niski poziom zadymienia i oparów). Zabrania się stosowania kabli z polietylenu ze względu na dym i opary powstające podczas pożaru. Przewód sensorowy powinien mieć intensywny żółty kolor, aby ułatwić identyfikację w przestrzeniach podłogowych, wannach ściekowych i obszarach ogólnego użytku. Przewód powinien mieć konstrukcję czterożyłową, aby zapewnić ciągłą weryfikację integralności obwodu czujnikowego. Cztery druty mają izolację lub powłokę z fluoropolimeru i są spiralnie owinięte wokół centralnego rdzenia z fluoropolimeru. Przewód czujnikowy powinien mieć taką konstrukcję, aby żadne metalowe części nie były odsłonięte, aby uniknąć korozji. System przewodów czujnikowych będzie wyposażony w modułowe złącza rozgałęziające w celu wprowadzenia połączeń trójnikowych do układu. (Przewód sensorowy to nVent RAYCHEM Tracetek TT1000 / TT1100.)


SONDY DO WYKRYWANIA WODY

System powinien obsługiwać kilka typów czujników wykrywających wodę do wykrywania wycieków wody w określonych punktach. Każdy czujnik powinien być wyposażona we wstępnie zainstalowane złącza do podłączenia do systemu TraceTek.

Sonda montowana na podłodze / ścianie - przeznaczona do umieszczenia lub zamontowania w taki sposób, aby wykrywać wodę w określonym obszarze. Sondę można zamontować na podłodze lub na ścianie. Niskoprofilowa, pomalowana proszkowo farbą epoksydową w kolorze pomarańczowym zapewni, że sonda nie przewróci się, a jasny kolor zapewni dobrą widoczność. Końcówki czujnika wody powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, aby wyeliminować możliwość korozji.

Sonda drenażu - przeznaczona do umieszczenia w odpływie lub w niskim punkcie w celu wykrycia zebranej wody. Sonda będzie miała średnicę 17 mm lub mniejszą, aby można ją było łatwo dopasować do kanalizacji lub niskich punktów. Końcówki czujnika wody powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, aby wyeliminować możliwość korozji.

Sonda pływakowa - przeznaczona do wykrywania poziomu wody i raportowania, kiedy woda osiągnie określony poziom. Ma to być stosowane, gdy obecność wody jest normalna lub dopuszczalna do pewnego momentu.


PANEL ALARMOWY

Cyfrowy panel alarmowy (nVent RAYCHEM Tracetek TT-TS12 lub TT-TS12-E) powinien być w stanie monitorować do 250 cyfrowych modułów interfejsu czujnika (TTSIM z możliwością monitorowania do 1500 metrów przewodów senorowych na każdym obwodzie) z dokładną lokalizacją wycieku w granicach +/- 1 m. Panel alarmowy będzie wyposażony w 12-calowy kolorowy wyświetlacz SVGA TFT LCD z ekranem dotykowym umożliwiającym interakcję i sterowanie przez użytkownika. Stopień ochrony zapewnia panel przedni NEMA4, IP65, obudowa NEMA1, IP10

W przypadku wykrycia wycieku w którymkolwiek z modułów interfejsu czujnika nVent RAYCHEM (TTSIM), panel alarmowy powinien:

  • Zidentyfikować raportujący cyfrowy moduł TTSIM na ekranie dotykowym
  • Wyświetlać cyfrową wartość wycieku położenia cieczy na ekranie dotykowym
  • Uruchomić przekaźnik wyjściowy
  • Zapewnić wizualną mapę nieszczelności dostępną za pośrednictwem ekranu dotykowego, która wyświetla migającą ikonę „LEAK” na obrazie tła wyznaczonym przez użytkownika
  • Włączyć alarm dźwiękowy
  • Wysyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej do wyznaczonego personelu, jeśli jest to pożądane przez użytkownika.
  • Rejestracja i przechowywanie szczegółów zdarzenia wycieku w pliku dziennika, który można przeglądać bezpośrednio z panelu alarmowego.

Wizualnym obrazem tła mapy wycieków może być plan piętra pokazujący, gdzie został zainstalowany przewód sensorowy, plan rury lub zbiornika albo do 250 grafik lub zdjęć pojedynczego elementu wyposażenia, przy czym każdy obraz zawiera do 100 „punktów odwzorowania” dzięki czemu można łatwo uchwycić wiele obwodów odgałęzionych lub złożone układy przewodów sensorowych do przyszłego wyświetlania lokalizacji wycieków. Punkty mapowania są wprowadzane podczas pierwszych usług rozruchowych i rozruchowych, aby zapewnić odniesienie do wyświetlania lokalizacji wycieków i mogą być wyświetlane w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Panel alarmowy nVent RAYCHEM Tracetek (TT-TS12 lub TT-TS12-E) jest wyposażony w hasło zabezpieczające, umożliwiające dostęp do menu konserwacji. Zgłasza datę i znacznik czasu oraz rejestruje w pamięci nieulotnej wszystkie zdarzenia alarmowe w dzienniku historii zdarzeń. Wbudowana pamięć do 5000 zdarzeń, w tym eksport danych do pamięci USB w formacie XML do analizy off-line. Wszystkie aktualizacje oprogramowania będą dostępne do pobrania, gdy staną się dostępne.

Centrala alarmowa powinna mieć możliwość cyfrowej komunikacji z systemami nadrzędnymi poprzez złącze RS 485 (2 przewody) DB-9 w protokole Modbus lub poprzez złącze Ethernet RJ41 w TCP / IP, według uznania użytkownika.

Cyfrowy panel alarmowy (TT-TS12 lub TT-TS12-E) wskazuje stan każdego cyfrowego modułu lokalizacyjnego (TTSIM) za pomocą następującego kodu kolorystycznego: „monitorowanie” (zielony), „wymagany serwis” (żółty), „wyciek” „(czerwony),„ usterka ”(czerwony). Powinny one wywołać alarm dźwiękowy, sygnalizację LED wycieku na płycie czołowej urządzenia i powinny uruchamiać przekaźnik zdalnego alarmu. Lokalizacja pierwszego kontaktu wodnego powinna zostać zachowana na wyświetlaczu do momentu wyschnięcia kabla i zresetowania modułu. Wyświetlany jest również aktualny stan systemu.


LOKALIZACJA MODUŁÓW INTERFEJSU CZUJNIKA

Moduły interfejsu czujnika cyfrowego (TTSIM) powinny wykrywać kontakt wody z przewodem sensorowym i lokalizować źródło wycieku z dokładnością do +/- 1 m.

Moduły interfejsu czujnika cyfrowego (TTSIM) powinny nadal monitorować przewody sensorowe pod kątem rozprzestrzeniania się lub migracji początkowej wycieku wody. Powinien również umożliwiać monitorowanie przewodu sensorowego pod kątem dodatkowych wycieków, które są przestrzennie oddzielone od zdarzenia początkowego. Po wykryciu drugiego zdarzenia lub w przypadku stwierdzenia, że początkowy wyciek rozprzestrzenił się poza strefę wcześniejszego zlokalizowanego, centrala alarmowa ponownie alarmuje za pomocą alarmu dźwiękowego, komunikatu alfanumerycznego i rejestracji zdarzeń.

Cyfrowe moduły interfejsu czujnika (TTSIM) powinny stale monitorować przewód sensorowy pod kątem gromadzenia się zanieczyszczeń i ostrzegać operatora za pośrednictwem panelu sterowania z ekranem dotykowym w przypadku wykrycia zanieczyszczenia. Po wykryciu zdarzenia zanieczyszczenia któregokolwiek z przewodów sensorowych centrala powinna skutkować zadziałaniem przekaźnika serwisowego, alfanumerycznym komunikatem o przeprowadzeniu serwisu i zapisaniem zdarzenia w pamięci nieulotnej.

Cyfrowe moduły interfejsu czujnika (TTSIM) powinny stale monitorować przewody sensorowe pod kątem błędów ciągłości. Utrata ciągłości któregokolwiek z przewodów powinna skutkować zadziałaniem przekaźnika uszkodzenia, alfanumerycznym komunikatem o stanie wskazującym uszkodzenie i zapisaniem zdarzenia w pamięci nieulotnej.

Moduły interfejsu czujnika cyfrowego (TTSIM) nie wymagają dodatkowego programowania przez operatora po uruchomieniu i powinny automatycznie kalibrować się po każdym włączeniu zasilania.

(Centrala alarmowa i cyfrowe moduły lokalizacyjne to model TT-TS12 lub TT-TS12-E z TTSIM-1/1A /2.)

Zatwierdzenia systemów i produktów: wszystkie produkty powinny być wytwarzane w fabryce posiadającej certyfikat ISO 9001; kopie poświadczenia powinny być dostępne na żądanie.


MONTAŻ

Montaż może odbyć się po zakończenie wszystkich prac budowlanych na miejsca montażu, usunięcia wszystkich produktów ubocznych budowy oraz oczyszczenia terenu z pyłu, kurzu itp. System przewodów czujnikowych oraz moduły alarmowe i lokalizacyjne powinny być typu prostego w instalacji, uruchomieniu i konserwacji bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi, np. oscyloskopy, generatory fal sinusoidalnych itp. Przewód sensorowy można zdemontować, jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia lokalnych modyfikacji budynku i zainstalować z powrotem po zakończeniu prac. Wyznaczony wykonawca zapewni, że system zostanie zainstalowany przez przeszkolonego partnera TraceTek, który stworzy graficzną mapę wyświetlania instalacji. Mapa powinna być dobrej jakości i pokazywać lokalizację alarmu oraz moduły lokalizacyjne wykrywające układ przewodów, punkty orientacyjne pomieszczeń. Po zakończeniu instalacji system TraceTek zostanie uruchomiony zgodnie z instrukcjami producenta przez przeszkolonego partnera TraceTek, aby zapewnić zgodność z wymogami gwarancji. Dostawca systemu lokalizacji wycieków wody dostarczy w komplecie małe przenośne urządzenie testowe do celów konserwacyjnych. Funkcje urządzenia obejmują mierzone poziomy przepływu prądu i dokładną lokalizację do testowania przewodów sensorowych.

pixel