Jak działa technologia – szybko zlokalizuj wyciek

kabel czujnik sensoryczny wykrywający wodę

TraceTek przewód sensorowy:

 • Wykrywa wycieki w dowolnym miejscu na swojej długości
 • Konstrukcja z fluoropolimeru odporna na korozję, chemikalia, kurz i brud
 • Dostarczane z fabrycznie zainstalowanymi złączami i modułowymi długościami dla łatwej instalacji i modyfikacji
 • Umożliwia łatwą konserwację i rozwiązywanie problemów za pomocą omomierza lub przenośnego miernika testowego ze względu na prostą konstrukcję obwodu
 • Jednolita czułość na całej długości przewodu sensorowego

Wykrywanie wycieków wody w serwerowni, data center itp

W pomieszczeniach typu serwerownie, data center itp. system wykrywania wycieków AquiTron zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed wyciekami z systemów klimatyzacji, rur chłodzących lub wnikaniem wody z sąsiednich pomieszczeń. W tych systemach wykrywane są już bardzo małe wycieki wody, zanim spowodują one poważne problemy. W obszarach o wysokiej wrażliwości stosowane są dwa rodzaje przewodów czujnikowych (TT1000 i TT1100-OHP).

Przewód do wykrywania wycieków wody

TT1000 przewód sensorowy

Przewód do wykrywania wycieków wody TT1000 jest instalowany pod podłogą podniesioną w pobliżu wszystkich jednostek klimatyzacyjnych, rur wody lodowej itp. Przewód czujnikowy można również zainstalować na wysokim poziomie w korytkach ściekowych nad krytycznymi elementami i urządzeniami wyposażenia.

Serwerownia detekcja wycieku wody

Wykrywanie wycieków wody z rur podwieszanych

Jeśli rury przechodzą przez obszary krytyczne lub ponad kosztownym wyposażeniem, należy je zabezpieczyć przed wyciekami wody. Rury zainstalowane np. w suficie podwieszanym są niewidoczne i mogą spowodować duże szkody, jeśli wystąpi wyciek. Zainstalowanie systemu wykrywania wycieków AquiTron zapewni wczesne ostrzeżenie do podjęcia działania przez odpowiednie osoby i być może przyczynić się do zmniejszenia kosztownych strat i napraw budynku. TT1100-OHP to przewód wykrywający wodę przeznaczony do montażu na rurach podwieszanych lub w miejscach brudnych i zakurzonych.

nVent RAYCHEM TraceTek TT1100-OHP przewód sensorowy

TT1100-OHP przewód sensorowy

TT1100 – OHP jest podobny do TT1000. Jednak jest dostarczany z unikalną warstwą oplotu poliestrowego, które zapewnia wchłaniane wody i szybsze wygenerowanie sygnału alarmowego wraz z zlokalizowaniem wycieku. Warstwa oplotu zapewnia również dodatkową ochronę tam, gdzie ostre metalowe krawędzie mogą stanowić problem, i dobrze sprawdza się w ochronie elektrod czujnika w miejscach brudnych lub zakurzonych. Włókno jest tak dobrane, aby szybko wysychało, więc po zlokalizowaniu i naprawie wycieku przewód szybko wyschnie i będzie gotowy do ponownego użycia. TT1100–OHP to czujnik rozproszony, który można przymocować do spodu podwieszanej rury za pomocą opasek kablowych. Nie ma potrzeby stosowania tacy ociekowej, aby woda zetknęła się z przewodem sensorowym.

Wyciek wody z rury

Wykrywanie wycieków paliw

Istnieją różne metody zabezpieczania rurociągów paliwowych, generatorów i zbiorników przed wyciekami. Czujniki serii TraceTek TT5000 wykrywają obecność ciekłych paliw węglowodorowych w dowolnym miejscu na swojej długości, ale nie reagują na obecność wody. Zainstalowany z panelem alarmowym AT-APA, przewód wykrywa ciecz, wyzwala alarm i wskazuje lokalizację wycieku z dokładnością do jednego metra. Przewód sensorowy lub AT-OPSEN można również zainstalować na obwodzie pomieszczenia lub w krytycznych obszarach, takich jak zbiorniki, sąsiednie pompy, zawory lub połączenia rurowe. Do aplikacji zewnętrznych jest model TT5000-HUV który posiada oplot z włókna syntetycznego przeznaczony do odprowadzania paliwa i ochrony czujnika przed promieniowaniem ultrafioletowym. Seria TT5000 może być również używana w strefach zagrożonych wybuchem po zastosowaniu z barierami Zenera.

Detekcja wycieku oleju opałowego na podłodze
Czujnik wykrywający paliwo na podłodze

TT5000 przewód sensorowy

TT5000 to przewód sensorowy do wykrywania paliwa: paliwa do silników odrzutowych, oleju napędowego, ropy naftowej, benzyny i podobnych płynów węglowodorowych. Nie wykryje ani nie zareaguje na wodę. Przewód jest dostępny w wersji zewnętrznej (naziemnej), podziemnej i wewnętrznej.

Czujnik optyczny oleju i paliwa

AT-OPSEN czujnik optyczny

AT-OPSEN oferuje szybkie wykrywanie, paliw, olejów opałowych, chemikaliów i wody w ciągu kilku sekund i jest wielokrotnego użytku po wyczyszczeniu. Wersja z czujnikiem zdalnym może być również przykręcona do boku rury przelewowej lub zbiornika o podwójnych ściankach.


Przykładowa aplikacja

 • Adresowalny panel alarmowy AT-APA monitoruje jednocześnie obszary paru pomieszczeń.
 • Jeden panel może zarządzać wszystkimi czterema obszarami i podawać lokalizację wycieku z dokładnością do 1 metra
 • Beznapięciowe przekaźniki alarmowe mogą być używane do aktywacji lokalnych zdalnych paneli alarmowych „AT-RAP” w każdym obszarze, aby zapewnić dodatkowe wizualne i dźwiękowe alarmy.
 • Na każdym z 4 obwodów panelu AT-APA można zastosować do 100 metrów przewodu sensorowego i łączyć go z punktowymi czujnikami cieczy
Detekcja wycieku wody, paliwa i oleju w pomieszczeniu na podłodze i w tacach ociekowych

Przykładowa aplikacja

Do 4 stref wykrywania, wszystkie indywidualnie monitorowane pod kątem lokalizacji wycieków.

Strefa 1 Pokrycie obwodowe powszechnie używane do ochrony przed wyciekami sprzętu na obwodzie lub wyciekami z sąsiednich pomieszczeń.

Strefa 2 Sondy punktowe wyczuwające wodę znajdujące się w najniższych miejscach lub w obwałowanych obszarach lub tacach ociekowych.

Strefa 3 Ochrona obwodowa HVAC, gdy rura wody lodowej lub kondensatu znajduje się przed jednostkami.

Strefa 4 Ochrona obwodowa HVAC, gdy rura wody lodowej lub kondensatu jest zasilana z góry oraz przewód sensorowy wysokiego poziomu w tacce ociekowej lub przymocowany do rur.

Monitorowanie wycieków wody

Przykładowa aplikacja

Centrala alarmowa AT-APA może być zlokalizowana z dala od monitorowanych obszarów, tj. w pomieszczeniu ochrony, kontroli lub BMS. Przewody sensorowe i sondy można łączyć w tym samym obwodzie czujnikowym.

 • Przewód sensorowy detekcji wody TT1000, dostępny jest w długościach 1, 3, 5, 7,5, 15, 25 metrów.
 • Modułowy przewód połączeniowy dostępny jest w długościach 1, 3, 5, 10, 15, 25 metrów.
 • Modułowe przewody przedłużające dostępne są w długościach 5, 10, 15, 20, 25 metrów.
 • Wybierz komponenty ze złączami plastikowymi (przyrostek PC dla TT1000 i TT1100) oraz z przyrostkiem MC dla złączy metalowych dla TT5000.
Sygnalizacja wycieku wody

„A” pokazuje rozgałęzienie modułowe MBC w obwodzie czujnikowym. Złącze rozgałęziające jest okablowane, więc podłączona gałąź pojawia się szeregowo, środkowa noga jako pierwsza. Złącze rozgałęziające dodaje również symulowaną długość przewodu sensorowego o wartości 5 metrów na każdej nodze na każdej gałęzi, aby zapewnić wyraźny podział między obszarami lub odcinkami przewodu sensorowego. Liczba złączy odgałęźnych jest ograniczona tylko całkowitą długością obwodu czujnikowego.

„B” pokazuje, gdzie obwód czujnikowy przeskakuje do nowego pomieszczenia lub obszaru i używany jest separator obszaru WL. Seprator obszaru symuluje 5-metrowy przewód sensorowy, więc „Mapa systemu” pokaże wyraźne podziały między oddzielnymi obszarami.

„C” przedstawia przewód przedłużający i przewód przyłączeniowy używany na początku systemu w kierunku od panelu. Są również używane między różnymi sekcjami przewodów sensorowych. Maksymalnie 500 metrów na obwód.

„D” przedstawia zakończenie modułowe MET stosowane na końcu każdego obwodu przewodu sensorowego. W przypadku korzystania z AT-PROBE-TS pętle końca linii należy zainstalować na ostatniej sondzie.