Przewody sensorowe – detekcyjne / czujniki przewodowe – liniowe

TraceTek TT1000

Zarobiony fabrycznie modułowy kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) wyposażony w konektory PC.

Detekcja: woda, glikol.

Montaż: wewnątrz pomieszczeń; pod podłogami technicznymi, w pomieszczeniach teletechnicznych i podobnych płaskich powierzchniach gdzie woda może tworzyć kałuże, wokół zbiorników, na poddaszach.

 • TT1000-1M/3FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 1 m
 • T1000-3M/10FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 3 m
 • T1000-5M/17FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 5 m
 • TT1000-7.5M/25FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 7.5 m
 • TT1000-15M/50FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 15 m
 • TT1000-30M/100FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 30 m
 • TT1000-50M/165FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 50 m
 • TT1000-SC – do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 80m

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT1100-OHP

Zarobiony fabrycznie modułowy kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) wyposażony w konektory PC.

Detekcja: woda, glikol.

Montaż: wewnątrz pomieszczeń; bezpośrednio pod rurami, zaworami itp.

 • TT1100-1M/3FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 1 m
 • TT1100-3M/10FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 3 m
 • TT1100-5M/17FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 5 m
 • TT1100-7.5M/25FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 7.5 m
 • TT1100-15M/50FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 15 m
 • TT1100-SC – do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 80m

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT1100-OHP-THIN

Zarobiony fabrycznie modułowy kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) wyposażony w konektory PC.

Detekcja: woda, glikol.

Montaż: w dwu płaszczowych rurociągach lub zbiornikach.

 • TT1100-OHP-THIN-1M/3FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 1 m
 • TT1100-OHP-THIN-3M/10FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 3 m
 • TT1100-OHP-THIN-7.5M/25FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 7.5 m
 • TT1100-OHP-THIN-15M/50FT-PC – zakończony konektorami PC, długość 15 m
 • TT1100-OHP-THIN-SC – do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 80m

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT3000

Zarobiony fabrycznie modułowy kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) wyposażony w konektory MC.

Reaguje na ciecze przewodzące prąd.

Detekcja wycieków: woda, glikol, solanka, kwasy.

Montaż: wewnątrz pomieszczeń; pod podłogami technicznymi, nieckach, w zbiornikach dwu płaszczowych itp.

 • TT3000-0.3M/1FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 0,3 m
 • TT3000-1.5M/1.5FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 1,5 m
 • TT3000-3.0M/10FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 3 m
 • TT3000-4.5M/15FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 4,5 m
 • TT3000-7.5M/25FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 7,5 m
 • TT3000-15M/50FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 15 m
 • TT3000-SC do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 80 m

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT5000

Zarobiony fabrycznie modułowy kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) wyposażony w konektory MC.

Nie reaguje na wodę.

Detekcja wycieków węglowodorów: paliwo, ropa, olej, benzyna.

Montaż: wewnątrz pomieszczeń; na podłodze wokół zaworów, pomp, zbiorników; w zbiornikach dwu płaszczowych.

 • TT5000-0.3M-MC – zakończony konektorami MC, długość 0.3 m
 • TT5000-1.5M-MC – zakończony konektorami MC, długość 1.5 m
 • TT5000-3M-MC – zakończony konektorami MC, długość 3 m
 • TT5000-7.5M-MC – zakończony konektorami MC, długość 7.5 m
 • TT5000-10M-MC – zakończony konektorami MC, długość 10 m
 • TT5000-15M-MC – zakończony konektorami MC, długość 15 m
 • TT5000-30M-MC – zakończony konektorami MC, długość 30 m
 • TT5000-SC do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 80 m

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT5000-HUV

Zarobiony fabrycznie modułowy kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) wyposażony w konektory MC.

Nie reaguje na wodę.

Detekcja wycieków węglowodorów: paliwo, ropa, olej, benzyna.

Montaż: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; wzdłuż rurociągów, wokół zaworów i pomp.

 • TT5000-HUV-1M/3FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 1 m
 • TT5000-HUV-3M/10FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 3 m
 • TT5000-HUV-7.5M/25FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 7.5 m
 • TT5000-HUV-15M/50FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 15 m
 • TT5000-HUV-30M/100FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 30 m
 • TT5000-HUV-50M/165FT-MC – zakończony konektorami MC, długość 50 m
 • TT5000-HUV-SC do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 80 m

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT5000-HS

Kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry. Minimalna ilość zamówienia 80 m, maksymalnie na krążku 240m.

Nie reaguje na wodę.

Detekcja wycieków węglowodorów: paliwo, ropa, olej, benzyna.

Montaż: wewnątrz rur dwu-płaszczowych lub w rurach drenażowych PCV wkopanych w ziemi wzdłuż rurociągów.

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT5001

Zarobiony fabrycznie modułowy kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) wyposażony w konektory MC.

Nie reaguje na wodę.

Detekcja wycieków rozpuszczalników: aceton, fenol, kwas octowy

Montaż: wewnątrz pomieszczeń; na podłodze wokół zaworów, pomp, zbiorników; w zbiornikach dwu płaszczowych

 • TT5001-0.3M-MC – zakończony konektorami MC, długość 0,3 m
 • TT5001-1.5M-MC – zakończony konektorami MC, długość 1,5 m
 • TT5001-3M-MC – zakończony konektorami MC, długość 3 m
 • TT5001-7.5M-MC – zakończony konektorami MC, długość 7,5 m
 • TT5001-15M-MC – zakończony konektorami MC, długość 15 m
 • TT5001-SC do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 80 m

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT5001-HUV

Zarobiony fabrycznie modułowy kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) wyposażony w konektory MC.

Nie reaguje na wodę.

Detekcja wycieków rozpuszczalników: aceton, fenol, kwas octowy

Montaż: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; bezpośrednio wzdłuż pod rurociągami, wokół zaworów i pomp.

 • TT5001-HUV-1M-MC – zakończony konektorami MC, długość 1 m
 • TT5001-HUV-3M-MC – zakończony konektorami MC, długość 3 m
 • TT5001-HUV-7.5M-MC – zakończony konektorami MC, długość 7.5 m
 • TT5001-HUV-15M-MC – zakończony konektorami MC, długość 15 m
 • TT5001-HUV-30M-MC – zakończony konektorami MC, długość 30 m
 • TT5001-HUV-50M-MC – zakończony konektorami MC, długość 50 m
 • TT5001-HUV-100M-MC – zakończony konektorami MC, długość 100 m
 • TT5001-HUV-SC do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 80 m

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT5001-HS

Kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry. Minimalna ilość zamówienia 80 m, maksymalnie na krążku 240m.

Nie reaguje na wodę.

Detekcja wycieków rozpuszczalników: aceton, fenol, kwas octowy.

Montaż: wewnątrz rur dwu-płaszczowych lub w rurach drenażowych PCV wkopanych w ziemi wzdłuż rurociągów.

Karta katalogowa | Instrukcja montażu

TraceTek TT7000-HUV

Zarobiony fabrycznie modułowy kabel detekcyjny sensorowy (czujnik przewodowy) wyposażony w konektory MC.

Nie reaguje na wodę.

Detekcja wycieków: kwasu siarkowego i azotowego.

Montaż: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; bezpośrednio wzdłuż pod rurociągami, wokół zaworów i pomp.

 • TT7000-HUV-1M-MC – zakończony konektorami MC, długość 1 m
 • TT7000-HUV-3M-MC – zakończony konektorami MC, długość 3 m
 • TT7000-HUV-7.5M-MC – zakończony konektorami MC, długość 7.5 m
 • TT7000-HUV-15M-MC – zakończony konektorami MC, długość 15 m
 • TT7000-HUV-30M-MC – zakończony konektorami MC, długość 30 m
 • TT7000-HUV-50M-MC – zakończony konektorami MC, długość 50 m
 • TT7000-HUV-100M-MC – zakończony konektorami MC, długość 100 m
 • TT7000-HUV-SC do samodzielnego zakończenia, sprzedawany na metry, minimalna ilość zamówienia 80 m

Karta katalogowa | Instrukcja montażu