Bezpečné nakupovanie
Idosell security badge

Pridávanie produktov pridávaním kódov

Pridanie súboru CSV
Zadajte kódy produktov, ktoré chcete hromadne pridať do košíka (za čiarkou, s medzerou alebo z nového riadku). Mnohonásobné opakovanie kódu pridá túto položku toľkokrát, koľkokrát sa objaví.

Detekcia úniku paliva | Ako to funguje?

2023-11-28
Detekcia úniku paliva | Ako to funguje?

Prípadný únik paliva je nielen potenciálnym zdrojom strát pre spoločnosť, ale predovšetkým vážnou hrozbou pre životné prostredie. Veľká škvrna horľavého benzínu môže byť nebezpečná aj pre zamestnancov. Aby ste sa vyhli takémuto potenciálnemu problému, oplatí sa chrániť všetky nádrže, potrubia a ďalšie dôležité miesta (napríklad ventily) systémom na zisťovanie úniku. Príkladom takejto ochrany je systém nVent RAYCHEM TraceTek.

Ako funguje systém detekcie úniku paliva TraceTek?

Systém detekcie nVent RAYCHEM TraceTek pozostáva zo 4 komponentov:

  1. Kábel na detekciu úniku paliva série TT5000. Montuje sa na lineárne prvky ľubovoľnej dĺžky, napríklad potrubia, na detekciu unikajúceho paliva. V prípade poruchy vyšle signál do hlavnej jednotky. Kábel sa dá použiť aj na nádrže - stačí ho nainštalovať špirálovito v intervaloch podľa návodu na monitorovanie celého zariadenia.
  2. TTT-FFS palivová sonda, umiestnená okolo palivových nádrží. Ak sa nádrž preplní a médium pretečie cez vrchnú časť, sonda okamžite vyšle signál. Významnou výhodou tohto modelu je, že ignoruje tečúcu vodu, čím sa znižuje výskyt falošných poplachov.
  3. Modul rozhrania SIM. Zhromažďuje signál zo všetkých sond a káblov, ktoré sú k nemu pripojené, a potom všetky informácie spracúva a zaznamenáva. Monitoruje nielen výskyt netesností, ale vypočítava aj ich polohu, čo výrazne pomáha pri odstraňovaní porúch.
  4. Alarmový a lokalizačný modul. Práve ten spúšťa alarm a poskytuje aj presnú polohu úniku paliva. inštalácia a pripojenie všetkých komponentov systému detekcie úniku paliva je nielen jednoduché, ale aj rýchle.

Prečo používať inštaláciu nVent RAYCHEM TraceTek?

Únik paliva z firemných inštalácií so sebou prináša množstvo problémov. V prvom rade sú to priame straty tohto média. Dlhodobo neodstránená porucha môže viesť k vysokým stratám. Najmä ak nedostatok paliva spôsobí zastavenie výrobných liniek. To však nie je jediná ťažkosť. Uniknuté palivo predstavuje obrovskú hrozbu pre životné prostredie. Ignorovanie takéhoto problému preto znamená pokutu. našťastie systém TraceTek umožňuje lineárne, nepretržité sledovanie vznikajúcich únikov a okamžité upozornenie hneď, ako sa objavia. Zatiaľ čo indikácia presného miesta uľahčuje rýchlu opravu poškodenej súčasti. inštalácia riešenia od spoločnosti nVent RAYCHEM je veľmi obľúbená pri monitorovaní rôznych typov nádrží na palivá a iné chemikálie. Je tiež ideálne na monitorovanie stavu dlhých potrubí. Detekčný kábel sa zároveň inštaluje aj na prírubové spoje, čerpadlá, ventily a iné bodové komponenty, ktoré môžu podliehať prirodzenému opotrebovaniu a úniku prenášaného média.

Systém TraceTek vs. falošné poplachy

Najlacnejšie detekčné systémy s horším spracovaním môžu rovnako rýchlo reagovať na únik paliva z nádrže. Nevýhodou mnohých z nich však je, že generujú veľké množstvo falošných poplachov. Stačí silnejší dážď a vír vody na nainštalovanej sonde, aby vydala chybový signál. Pre pracovníkov údržby to znamená, že musia situáciu skontrolovať. Ak navyše systém neposkytuje informácie o polohe, akékoľvek overovanie poplachu je stratou času a zdrojov. Čo je však ešte horšie, často sa opakujúce signály uspávajú ľudí a znamenajú, že skutočná porucha sa neodhalí včas. riešenie nVent RAYCHEM TraceTek nereaguje na vodu, čo výrazne znižuje počet chýb. Hlásené presné miesto úniku zároveň umožňuje okamžitú kontrolu na mieste - pracovník nemusí hľadať príznaky poruchy v celej nádrži.

Zobraziť viac záznamov z November 2023
pixel