Większość przewodów sensorowych nVent RAYCHEM TraceTek detekcji liniowej oraz detekcji punktowej wykrywania paliw mogą być używane w strefach zagrożonych wybuchem EX. Jednakże gdy przewód czujnikowy jest zainstalowany w strefie zagrożonej wybuchem, szczególnie w strefie 0 lub 1 instaluje się dodatkowe urządzenie zabezpieczające. Jest to TT-ZENER-BARRIER-SET zawierający w sobie dwie bariery przeciwiskrowe MTL-7767+.

Bariera zapewnia nas że ​​nawet jeśli moduł TRACETEK będzie miał jakiekolwiek problemy z przekazywanymi danymi do przewodu pomiarowego np ze względów przepięć w sieci, kabel detekcyjny pozostanie cały czas poniżej poziomu zapłonu wybuchowego co zmniejsza ryzyko pożaru lub eksplozji.

Ponieważ system TRACETEK wykorzystuje bardzo niskie napięcie i prąd detekcyjny, proste komercyjne bariery ochronne mogą być wykonane w strefie zagrożonej wybuchem bez Zener Barriery.

Alarmy i moduły sygnalizacji i detekcji wycieków posiadają szereg dopuszczeń, norm i atestów do stosowania w strefach o podwyższonym stopniu zagrożenia wybuchem EX.

Urządzenie zabezpieczające, takie jak Zener Barriera może być wymagane do montażu pomiędzy modułem alarmu a kablem detekcyjnym.

Detekcja wycieków cieczy i paliw w strefie niebezpiecznej EX