Detekcja wycieku wody oraz glikolu jest użyteczna jako ochrona i zapobieganie ewentualnym zniszczeniom wywołanym zalaniem pomieszczeń i urządzeń. itp.. Instalacja detekcji składa się z przewodów sensorowych lub sond punkowych oraz centrali monitorującej przekazującej informacje o wykryciu wycieku. To wszystko zapewnia system nVent RAYCHEM TraceTek.

W zaawansowanych centralach w przypadku kontaktu cieczy z przewodem sensorycznym centrala załącza sygnalizowane alarmem dźwiękowym, a na wyświetlaczu urządzenia pojawia się komunikat z dokładnym odczytem odległości, na której pojawił się wyciek. Moduł sygnalizacji i lokalizacji wycieków kontynuuje monitorowanie stanu przewodów po powstaniu wycieku i ponowne alarmuje użytkownika, jeżeli w tym samym czasie pojawi się kolejny wyciek. Urządzenie wyposażone jest w wiele funkcji diagnostycznych. Wszystkie inne informacje o zdarzeniach w pracy systemu przechowywane są w jego pamięci. Moduł sygnalizacji i lokalizacji wycieków wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe, który przekazuje informacje o wykryciu wycieku do systemu BMS.

Detekcja wycieku wody pod rurami
Detekcja wycieku wody pod rurami przewodem sensorowym TT1100-OHP
Detekcja liniowa wycieku wody
Detekcja wycieku wody na podłodze przewodem sensorowym TT1000

Detekcja liniowa

Ponieważ przewód sensoryczny może wykrywać objętość cieczy na całej swojej długości, skuteczność działania systemu jest zagwarantowana. Przewód wykrywa wyciek w miejscu jego powstania. Może być układany w różny sposób – zależnie od potrzeb użytkownika.

  • Przewody wielokrotnego użytku (po wysuszeniu).
  • Przewody sensorowe wyposażone są w konektory szybkiego montażu, dostępne w różnych długościach od 1 m do 30 m, można łączyć szeregowo.
  • Elastyczna budowa pozwala na ułożenie w najdogodniejszej konfiguracji.

Dostępne modele:

  • TT1000 przewód sensoryczny – montaż na podłodze, pod podłogą podniesioną, dookoła zbiorników, w tacach ociekowych, w szachtach technicznych, itp. 
  • TT1100-OHP przystosowany do montażu bezpośrednio pod rurami podwieszanymi i dookoła rur pionowych.
  • TT1100-OHP-THIN montaż w dwupłaszczowych rurociągach lub zbiornikach.

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000 przewód sensorowy wykrywający wodę oraz glikol

Detekcja punktowa

Dostępne modele:

  • Płaska sonda punktowa TT-FLAT-PROBE przeznaczona do wykrywania cieczy przewodzących prąd w określonych lokalizacjach. Montażu do podłogi albo w tacy. Jaskrawy pomarańczowy kolor sprawia widoczność zainstalowanego urządzenia w danym miejscu.
nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLAT-PROBE płaski czujnik podłogowy wykrywający wodę

Moduły monitorujące i centralki alarmowe

  • TTC-1 to moduł sygnalizacji alarmu z bez napięciowym wyjściem przekaźnikowym do wysterowania zdalnych centralek alarmowych lub lokalnych urządzeń alarmowych.
  • TTSIM-1, TTSIM-1A, TTSIM-2 służy do informowania o alarmie i miejscu wycieku; przeznaczony do rurociągów i podobnych instalacji. Zapewnia całodobowe monitorowanie i lokalizację wycieków z dokładnością do 1 m.
  • Centralka z ekranem dotykowym TT-TS12 udostępnia graficzny interfejs użytkownika do zarządzania i wyświetlania informacji z sieci maks. 250 obwodów wykrywania wycieków TraceTek. Monitorowana aplikacja może liczyć nawet 300 km sieci przewodów sensorowych a centrala wskaże wyciek z dokładnością do 1 metra.
TraceTek detekcja wycieków wody