Od lat 80. XX wieku wyroby nVent RAYCHEM TraceTek pomagają wykrywać wycieki, lokalizować ich źródło i podejmować działania naprawcze zanim incydent stanie się informacją dnia. 

Najważniejsze jest szybkie wykrycie i dokładne zlokalizowanie źródła wycieku. System wykrywania wycieków nVent RAYCHEM TraceTek zapewnia: 

 • niezawodne i dokładne systemy wykrywania wycieków płynów do stosowania pod rurociągami, zbiornikami, na nabrzeżach i lotniskach, pompach oraz zaworach, 
 • przewody sensorowe i sondy punktowe służące do bezpośredniego wykrywania i wskazywania źródła wycieku produktów naftowych, ułatwiające podejmowanie zdecydowanych działań zanim wyciek doprowadzi do awarii, 
 • wczesne wykrycie i zlokalizowanie nieszczelności na długo przed alarmem z tradycyjnego systemu SCADA, 
 • możliwości ustawienia automatycznego wyłączania odpowiednich pomp lub zamykania zaworów, 
 • komunikację cyfrową w rodzaju lokalnych i zdalnych alarmów za pośrednictwem sieci oraz diagnostykę, w tym systemy zarządzania budynkiem, komunikację przez pocztę elektroniczną, sieć IP lub SMS, 
 • modułową konstrukcję pozwalającą skonfigurować proste lub złożone systemy dostosowane do bieżących potrzeb, jak również gotowe na przyszłą rozbudowę.

Przewody sensorowe do wykrywania wycieków paliw

Przewody z serii nVent RAYCHEM TraceTek 5000 działają w oparciu o polimery przewodzące pod wpływem węglowodorów. Niewielka ilość rozlanego paliwa jest absorbowana przez przewód, powodując zmiany fizyczne w wewnętrznej strukturze przewodu oraz zmiany właściwości elektrycznych, które służą do wskazania wystąpienia wycieku.

 • TT5000 jest przeznaczony do rur o podwójnych ścianach, zbiorników wewnątrz pomieszczeń, pomp oraz zaworów.
 • TT5000-HS jest przeznaczony do stosowania w perforowanej osłonie montowanej pod rurociągami, zbiornikami bądź zagłębionymi zaworami.
 • TT5000-HUV jest przeznaczony do montażu w nadziemnych rurociągach, wokół zbiorników oraz w innych miejscach wystawionych na działanie światła słonecznego.
 • Wszystkie przewody TT5000 nie reagują na działanie wody.
nVent RAYCHEM TraceTek TT5000 przewód sensorowy

Resetowane sondy szybkiego wykrywania paliw płynnych

nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS szybka sonda paliwa

Sonda punktowa szybkiego wykrywania paliwa nVent zapewnia natychmiastową sygnalizację obecności węglowodorów, dzięki czemu można sprawnie zająć się problemem. Wszystkie czujniki FFS wykrywają paliwo rozprzestrzeniające się po suchej powierzchni oraz w formie cienkiej warstewki na powierzchni wody.

 • TT-FFS-100 służy do wykrywania ciekłych paliw węglowodorowych takich jak ciężka benzyna, produkty rafinowane lub ciężka ropa naftowa. W większości zastosowań jest to sonda wielokrotnego użytku. Zawiera element aktywny o długości 100 mm.
 • TT-FFS-250 ma właściwości zbliżone do TTFFS-100; różni się długością elementu aktywnego na potrzeby dostosowania do większej zmienności w stojącej wodzie.
 • TT-FFS-WR wersje do pracy w warunkach zewnętrznych.

Moduły monitorujące i centralki alarmowe

 • TT-FLASHER-BE to zasilana akumulatorowo lampa ostrzegawcza z diodami LED przeznaczona do obszarów zagrożonych wybuchem; nie wymaga okablowania.
 • TTC-1 to moduł sygnalizacji alarmu z bez napięciowym wyjściem przekaźnikowym do wysterowania zdalnych centralek alarmowych lub lokalnych urządzeń alarmowych.
 • TTSIM-1, TTSIM-1A, TTSIM-2 służy do informowania o alarmie i miejscu wycieku; przeznaczony do rurociągów i podobnych instalacji. Zapewnia całodobowe monitorowanie i lokalizację wycieków z dokładnością do 1 m.
 • Centralka z ekranem dotykowym TT-TS12 udostępnia graficzny interfejs użytkownika do zarządzania i wyświetlania informacji z sieci maks. 250 obwodów wykrywania wycieków TraceTek. Monitorowana aplikacja może liczyć nawet 300 km sieci przewodów sensorowych a centrala wskaże wyciek z dokładnością do 1 metra.
nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12 panel dotykowy

Wszystkie systemy TraceTek przeznaczone do wykrywania wycieków węglowodorów nadają się do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem przy odpowiednim doborze barier bezpieczeństwa Zenera i zasilania.